CITAAT:
ER KOMT EEN DAG DAT DE GROTE OCEAAN IS UITGEDROOGD, VERGAAT EN NIET MEER BESTAAT, MAAR IK VERZEKER U DAT DE WEZENS DIE RONDDOLEN EN ZWERVEN, BEVANGEN IN ONWETENDHEID EN GEPLAAGD DOOR DE DORST OM TE LEVEN, GEEN EINDE ZULLEN VINDEN.

BOEDHA

zondag 22 januari 2017

Kryon: Meditatie: Versnelling van het emotionele helingproces / David Brown /1 februari 2003./ Geplaatst: 22 januari 2017

Kryon:
Meditatie: Versnelling van het emotionele helingproces
David Brown
Wijnberg, Kaapstad
1 februari 2003. Geplaatst:  22 januari 2017
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Sluit je ogen

Adem je ziel diep in je lichaam voor het gehele proces.

Kies een persoon die emotie in je leven oproept. (Met je moeder of vader kan je goed werken, maar ieder ander deze emotie oproept zal volstaan)

Kijk in de ogen van de persoon waar je mee werkt…..

Herken de emotie(s) in de ogen van de ander….

Als de ander niet wil toestaan dat je in zijn/haar ogen kijkt, voel dan de emotie die weerstand en scheiding veroorzaakt.)

Voel dezelfde emotie in jezelf.woensdag 11 januari 2017

Meditatie ter gelegenheid van de volle maan van 12 januari 2017 / 11 januari 2017

Meditatie ter gelegenheid van de volle maan van 12 januari 2017
11 januari 2017  
Meester Morya,

De antwoorden die uit je innerlijk komen, zijn heel belangrijk. Als je je richt naar mensen en je luistert naar jezelf, dan kan je antwoorden krijgen als je in die rust gekomen bent, als je in dat vertrouwen gekomen bent dat jouw leven goed is. Met andere woorden, er is een weg naar de goedheid in jouw bestaan waardoor je jezelf leert kennen op een unieke manier, waardoor je in dat vertrouwen komt dat wat gegeven is in jouw leven een betekenis heeft, maar waardoor je ook een zekere rust creĆ«ert om je heen omdat je weet: ‘ik kan mijn leven aan.’ Zelfs als er moeilijkheden zijn dan weet je hoe je die moeilijkheden kan aanpakken omdat je in dat vertrouwen staat dat je inderdaad uit alles hebt geleerd.

Het is belangrijk dat een mens een zekere levensrijpheid krijgt, dat hij niet bang is om zijn eigen ervaringen op te bouwen, of die nu lichamelijk zijn of emotioneel of mentaal, dat je jezelf een vorming geeft, dat je jezelf toestaat een aantal dingen te ervaren en dat je van daaruit weet van: ‘als ik mijzelf kan geven aan de dingen, als ik mezelf kan concentreren op het leven dat dichtbij ligt, dat voor me ligt en daar het beste weet uit te rapen, dan weet ik dat ik uit alles kan leren.’

zondag 1 januari 2017

De Violette Vlam - DECREES

De Violette Vlam

DECREES

Op de volgende pagina's vindt je een aantal voorbeelden van violette - vlam - decrees. Een decree begint met een inleidend gebed en eindigt met een afsluiting, dat als verzegeling fungeert.

Inleidend Gebed:
Uit naam van de geliefde, machtige, zegevierende Aanwezigheid van Gog, IK BEN in mij, en mijn eigen beminde Heilige Christus Zelf, roep ik tot Saint Germain en de Engelen van de Zevende straal.
Ik vraag u om ...........................

Ik vraag dat mijn gebed verveelvoudigd wordt en gebruikt om alle zielen op Aarde te helpen die in nood zijn.
Ik dank u en ik neem aan dat dit nu met volle kracht gebeurt, in overeenstemming met Gods Wil.

Afsluiting :(na het decree)
En in vol vertrouwen aanvaar ik bewust dat zich manifesteert, manifesteert, manifesteert! (3x), hier en nu, met volle kracht, eeuwig onderhouden, met almacht werkzaam, zich immer uitbreidend en de wereld omspannend totdat allen volledig opgevaren zijn in het Licht en vrij!

Geliefde IK BEN! Geliefde IK BEN! Geliefde IK BEN!

Decree:
Achter de naam van het decree staat (geef driemaal) dit betekend dat u het decree driemaal achter elkaar doet.
Begin langzaam met het decree hardop te lezen en voer de snelheid steeds wat op, hoe sneller het decree hoe groter de kracht die er van uitgaat.

BUIS VAN LICHT (geef driemaal)
Geliefde IK BEN, mijn Goddelijk gezicht,
verzegel rond mij uw buis van Licht.
In Gods naam geroepen op dit uur,
vanaf Opgevaren Meesters' vuur.
Bescherm deze tempel voor het anti-licht,
van onvolkomenheid op mij gericht.
Ik roep de Violette Vlam naar beneden,
doorstraal en vernieuw iedere wens elk, verleden.
Blijf zo doorgaan in de naam der Vrijheid,
tot ik bewust blijf leven in God-Eenheid.

****************************************************

Decree:

Violette Vlam (geef driemaal)

IK BEN de violette vlam werkzaam nu in mij
IK BEN de violette vlam voor licht slechts buig ik mij
IK BEN de violette vlam in machtig kosmisch vermogen
IK BEN het licht van God schijnend ieder uur
IK BEN de violette vlam laaiend als de zon
IK BEN Gods heilige kracht die iedereen bevrijdt

*****************************************************

Decree:

VERGEVING (geef driemaal)
IK BEN vergeving in volle kracht
Twijfel en angst wijken voor deze macht,
En de mens gaat vrij in vrede
Gedragen op vleugels van kosmische zege.
Ik roep nu in volle vuur om vergeving ieder uur;
Naar alle leven op de aarde Stuur ik vergevende genade.

VOORZIENING
IK BEN van angst en twijfel vrij,
Nood en leed drijf ik uit mij,
Ik weet nu dat een stroom die van goeds voorziet
Steeds afdaalt uit een hoger gebied.
IK BEN de hand van Gods Fortuin
Die de schatten van Licht uitgiet,
Ik ontvang nu volle Overvloed
Die in elke levensnood voorziet

*********************************************

Decree:

VIOLET VUUR (geef driemaal)

HART
Violet vuur, Gods liefde zijt gij,
Straal doorheen dit hart van mij!
Gij zijt genade, steeds trouw gewoon,
Houd mij altijd met u in toon.

HOOFD
IK BEN Licht, gij Christus in mij,
Maak mijn geest voor altijd vrij;
Doorstraal mijn geest, gij Violet Vuur,
Steeds maar dieper, uur na uur.
God die geeft mijn dagelijks brood,
Vul met Violet Vuur mijn hoofd
Tot uw straling, hemels gericht
Mijn geest maakt tot een geest van licht.

HAND
IK BEN de hand van God in werking,
Zegevierend iedere dag;
Mijn zuivere ziel vindt slechts voldoening
Als ze de middenweg gaan mag.

**************************************************

Decree:

VIOLET VUUR IS ...... (geef driemaal)

Adem van God in iedere cel IK BEN de violette vlam
Pulserend vanuit de kosmische tijd IK BEN de violette vlam
Geest en hart vullend met energie IK BEN de violette vlam
Gods schepping nu ondersteunend IK BEN de violette vlam
Met alle liefde
Met alle liefde
Met alle, liefde
Met alle, liefde

Glinsterend in een kristallen grot IK BEN de violette vlam
Alle verborgen pijn opsporend IK BEN de violette vlam
Alle oorzaken en kern van vrees verterend IK BEN de violette vlam
Nu de innerlijke naam openbarend IK BEN de violette vlam Met alle vrede
Met alle vrede
Met alle vrede
Met alle vrede

Flitsend als een bliksemstraal IK BEN de violette vlam
Zich uitstrekkend door de melkwegstelsels IK BEN de violette vlam
Ziel en Geest nu met elkaar verbindend IK BEN de violette vlam
U verheffend tot kosmische hoogten IK BEN de violette vlam
Met alle kracht
Met alle kracht
Met alle kracht
Met alle kracht

********************************************************************************

Decree:

MEER VIOLET VUUR (geef driemaal)

Lieflijke goddelijke Aanwezigheid, IK BEN in mij, hoor mij nu, als ik beveel:
Verleen elke zegening waarom ik vraag aan het Heilige Christus Zelf van iedereen!

Laat het violette vuur der Vrijheid de wereld Omstromen teneinde eenieder te helen
Doorstroom de aarde en haar bevolking ook,
met de steeds toenemende uitstraling van Christus!

IK BEN de werking van God daarboven
Gesteund door de hand van hemelse liefde,
Transmuterend de oorzaken van disharmonie hier,
en verwijdert de kern, opdat niemand meer vreest
IK BEN, IK BEN, IK BEN

De volledige kracht van Vrijheids Liefde
De aarde verheffend tot de hemel hierboven
Violet Vuur, nu helder opvlammend
van levende schoonheid is Gods eigen licht,
dat nu onmiddellijk en voor altijd de wereld,
mijzelf en af het leven voor eeuwig bevrijdt
in Opgevaren meesters' volmaaktheid.

Almachtige IK BEN!  Almachtige IK BEN!  Almachtige IK BEN!

*******************************************************