CITAAT:
ER KOMT EEN DAG DAT DE GROTE OCEAAN IS UITGEDROOGD, VERGAAT EN NIET MEER BESTAAT, MAAR IK VERZEKER U DAT DE WEZENS DIE RONDDOLEN EN ZWERVEN, BEVANGEN IN ONWETENDHEID EN GEPLAAGD DOOR DE DORST OM TE LEVEN, GEEN EINDE ZULLEN VINDEN.

BOEDHA

zondag 27 december 2015

Meditatie Focus via Jean Hudon / Week 52: 27 dec. 2015 t/m 2 jan 2016

Het overbruggen van dimensies en het doorsluizen van Licht en Liefde door de sluier
Week 52: 27 dec. 2015 t/m 2 jan 2016

Aangezien we de overgang naar het dimensionale overgangspunt naderen, ontwaken meer en meer zielen in hun ware Universele Aard als zelfstandige, bewuste, levende instrumenten van de Bron in al in al en zijn dus gemakkelijker geneigd om vrijwillig de dimensionale drempel over te steken naar de hogere dimensies van het bestaan om vertrouwd te raken met deze andere Werkelijkheid die veel Aardegebonden zielen op het punt staan opnieuw te betreden.

Het is een cliché te stellen dat de mens zich zorgen maakt over zijn nabije toekomst, zo talrijk zijn de verhalen over dreigende omwentelingen die ze hebben gehoord, en niet te vergeten de werkelijke gebeurtenissen van allerlei rampen als gevolg van extreme weersomstandigheden, aardbevingen en andere natuurlijke en door de mens veroorzaakte fenomenen, waarvan de schadelijke gevolgen nog eens zijn versterkt door de wijdverspreide bezetting van de continenten door de groeiende populatie van de mens op deze planeet.

zondag 20 december 2015

Meditatie Focus via Jean Hudon / Week 51: 20 t/m 26 december 2015

Zich wijden aan het dienen van de Wil van het Goede
Week 51: 20 t/m 26 december 2015

God is hier. Waar we ook zijn, de Universele Kracht van Liefde is er, in, om en als ons. Er is geen afscheiding. De enige illusie is anders te denken. Van het moment dat we geboren werden in dit fysieke bestaan, zijn we op geen enkele moment gestopt met het zijn van Eén met Al Dat Is. We weten dat … diep in de kern van ons Zijn. We komen nu steeds meer tot het besef wat dat Eenheid inhoudt. We zijn allen Eén. We zijn allen de God/Schepper Bron. Zo eenvoudig is het. En de ware aard van dit Omniversele Wezen is Liefde. Niet een vorm van voorwaardelijke Liefde tussen twee gescheiden entiteiten. Absolute Liefde. Almachtige Liefde. Allesomvattende Liefde. Een gezegend gevoel dat resoneert vanuit de kern van Wie We Zijn om nadrukkelijk het feit van onze Eenheid bekend te maken. Een Alwetende Intelligentie die altijd weet wat het beste is voor elke zichtbare en onzichtbare uiting van zijn vibrerende aard. Een zorgzame aanwezigheid die iedere gevoelige manifestatie van zijn oneindige Creativiteit koestert… tot een punt dat zo buitengewoon krachtig is, als men zich bewust is geworden van zijn Eenheid, als om eventuele illusies van afscheiding te ontbinden en je hele wezen laat schitteren als een supernova van zalige extase. Van moment tot moment dat acute prachtige gevoel van liefhebbende, zorgzame, overspoelende Eenheid ervaren is wat voor ons allen is weggelegd op ons collectieve Gouden Pad van Licht. 

dinsdag 15 december 2015

Meester Morya, Meditatie ter gelegenheid van de volle maan van 25 december 201/ 5 15 december 2015

Meester Morya,
Meditatie ter gelegenheid van de volle maan van 25 december 2015
15 december 2015

Wanneer je een aandacht geeft aan mensen die rond je zijn, heel nabij, je eigen gezin, de mensen op het werk,… weet dan dat je er niets mee moet doen. Je hoeft ze niet te veranderen, je moet niet denken: ‘ik moet met ze bezig zijn, constant, van de morgen tot de avond’, dat is niet zo. Soms moet je de mensen, zelfs zij die bij je zijn, kunnen laten gaan om gewoon puur in je eigen leven te staan. Dit is heel belangrijk. Want wil je jezelf verdiepen, wil je in de diepte gaan, wil je tot je eigen vreugde komen, dan is het belangrijk dat je eerlijk kan zijn met jezelf, maar dat kost tijd. En soms moet je die tijd kunnen stelen voor jezelf.

Ga echt om met je eigen leven als met een kostbaar iets, met iets wat van jou is, iets waar je dus recht op hebt en waar je mee kan leven; je eigen leven waar je iets mee kan doen. Het is in die zoektocht, die eerlijke zoektocht met jezelf, dat je een aantal stappen kan zetten die wezenlijk belangrijk zijn, voor jou en eventueel ook voor anderen, maar op de eerste plaats voor jezelf. Het is belangrijk dat je met jezelf durft om te gaan, dat je met jezelf durft te leven, dat je durft te kijken naar je eigen leven, dat je werk durft te maken van je eigen leven, van de goedheid van je eigen leven.


zondag 13 december 2015

Meditatie Focus via Jean Hudon / Week 50: 13 t/m 19 december 2015

Voorbij 2014 –
Terugreikend naar de Bron
Week 50: 13 t/m 19 december 2015

In onze schijnbaar nooit eindigende Reis terug naar de Bron, naderen we een belangrijke dimensionale drempel en nadat we die overschreden hebben, zal nooit meer iets hetzelfde zijn. Voor de meeste Aardse zielen is het nog te vroeg om de omvang en verstrekkende consequenties goed te kunnen beoordelen van wat er staat te gebeuren. Toch hebben velen al het gevoel dat er iets absoluut geweldigs staat te gebeuren, dat een gebeurtenis van buitengewone omvang op het punt staat onthuld te worden, en waar in feite al een start mee is gemaakt.

Hoewel sommigen hebben getracht visioenen van een soort apocalyptische verwoesting aan deze gebeurtenis te koppelen, hebben zij die ontwaakt zijn in hun ware spirituele aard als Een met de Schepper Bron een geheel ander perspectief, dat meer in lijn licht met de alles overtreffende, epifanische aard van deze in snelheid toenemende overgang naar een nieuw Tijdperk van gouden mogelijkheden voor een snelle spirituele vooruitgang en wereldwijde vrede en harmonie op Aarde.

zondag 6 december 2015

Meditatie Focus via Jean Hudon / Week 49: 6 t/m 12 december 2015

Verankering van het Gouden Pad van Licht
Week 49: 6 t/m 12 december 2015

We zijn naar deze planeet gekomen van veel andere fysieke locaties en dimensionale rijken, om te helpen bij de wereldwijde overgang die nu plaatsvindt naar een hogere trillingsfrequentie van het bestaan. Hoewel de meesten van ons nog geen helder en volledig beeld hebben van deze zelfgekozen missie van geestelijke bijstand, hebben we toch de roep van onze ziel gevolgd en hebben we ons op alle mogelijke manieren voorbereid om klaar te zijn om te bereiken wat we kwamen doen en, nog belangrijker, kwamen zijn. Door de collectieve resonantie houden we vol om in perfecte afstemming te zijn met onze waarlijke goddelijke natuur als bewuste uitingen van Al Dat Is, en kunnen we inderdaad de nodige wereldwijde impuls zijn voor de steeds grotere bewustwording van talloze zielen op Aarde en voor hun zelfbewustzijn te zijn alles dat ze kunnen zijn. Door zo te doen/zijn, vormen we samen een krachtige draaikolk van verandering, waarvan de bijna besmettelijke effecten nu al wereldwijd kunnen worden gezien en die behulpzaam is bij het tot stand brengen van belangrijke veranderingen op alle gebieden van menselijke activiteit. Dit is rechtstreeks het openen van de weg naar het Gouden Pad van Licht, dat uiteindelijk door alle zielen wordt genomen om te worden herenigd en bewust opnieuw worden opgenomen in de Kosmische Matrix van de Schepper Bron, waarmee de oogst van vele, vele levens en ontelbare ervaringen wordt meegebracht en zo het collectieve waarnemingsvermogen van Al Dat Is in Al Dat Is nog verder verrijkt.

vrijdag 4 december 2015

Bericht van Cobra, Wekelijkse Event Meditatie 04 December 2015


Bericht van Cobra,
 Wekelijkse Event Meditatie
04 December 2015

Het is nog steeds van het grootste belang dat zoveel mogelijk mensen meedoen met onze wekelijkse meditatie elke zondag. De Lichtkrachten hebben ons geïnstrueerd om de wekelijkse bevrijdingsmeditatie te veranderen in de Wekelijkse Event Meditatie, om de focus te veranderen van het proces van bevrijding, naar het zich zo spoedig mogelijk manifesteren van de Event.

Deze meditatie helpt de Lichtkrachten om de energie van Licht te gronden op het oppervlakte van de planeet, om het Licht grit te versterken dat nodig is om het proces van compressie doorbraak te bespoedigen. (red: Cobra = Compression breakthrough) Het aantal mensen dat deze meditatie doet is de enige meest beïnvloedende factor binnen de kracht van de oppervlaktebevolking om vaart te zetten achter de timing van de Event.

dinsdag 1 december 2015

Bericht van Cobra 30-11-2015, Event meditatie rapport / 01 December 2015


Bericht van Cobra 30-11-2015,
 Event meditatie rapport
01 December 2015

Onze Event meditatie was een enorm succes en we waren heel dicht bij het bereiken van de kritieke massa. Dragon bronnen hebben gecommuniceerd dat de positieve tijdlijn diep gestabiliseerd is, en de Resistance Movement heeft gecommuniceerd dat een enorme laag van strangelet en toplet bommen is verwijderd. Sinds de meditatie vinden er intense onderhandelingen achter de schermen plaats voor volledige openbaarmaking en voor complete en onconditionele overgave van alle cabal facties, inclusief de chimera.

Dankzij het succes van deze meditatie hebben de Lichtkrachten gevraagd om onze eerdere wekelijkse bevrijdingsmeditatie te veranderen

in wekelijkse Event meditatie elke zondag om 7 pm UT(red: in Nederland -wintertijd- 20.00 uur)

Het is geen toeval dat veel positief nieuws is vrijgegeven in een paar korte dagen na onze meditatie.