CITAAT:
ER KOMT EEN DAG DAT DE GROTE OCEAAN IS UITGEDROOGD, VERGAAT EN NIET MEER BESTAAT, MAAR IK VERZEKER U DAT DE WEZENS DIE RONDDOLEN EN ZWERVEN, BEVANGEN IN ONWETENDHEID EN GEPLAAGD DOOR DE DORST OM TE LEVEN, GEEN EINDE ZULLEN VINDEN.

BOEDHA

zondag 28 juni 2015

Meditatie Focus via Jean Hudon / Week 26: 28 juni t/m 4 juli 20

De verankering van de Liefde van God
Week 26: 28 juni t/m 4 juli 2015

Sinds onheuglijke tijden heeft de mensheid geprobeerd de Bron van zijn bestaan te ontdekken, te begrijpen en zich ermee te verbinden. Een mysterie dat tot de dag van vandaag verborgen blijft in het diepste van het mysterie aangezien Zijn Aanwezigheid alleen kan worden gevoeld door de ontelbare manifestaties te overwegen van Zijn oneindige creativiteit. Als je probeert de aandacht te richten op de bron van het bewuste besef van bewustzijn, word je geconfronteerd met roerende visioenen van ontzagwekkende schoonheid en diepe openbaringen die vaak de richting van iemands leven kunnen veranderen. En toch, misschien wel omdat die diep verborgen almachtige en alom aanwezige Kracht zo moeilijk te beoordelen is, zelfs nog ingewikkelder om je ermee te verbinden, wijden weinigen tegenwoordig hun leven aan het zoeken en vinden hoe een betekenisvolle relatie aan te gaan met die Omniversele Bron van Al Dat Is.

zondag 21 juni 2015

Meditatie Focus via Jean Hudon / Week 25: 21 t/m 27 Juni 2015

Een Nieuwe Aarde manifesteren door de Kracht van Liefde
Week 25: 21 t/m 27 Juni 2015


Iedere keer als we onze trilling opschalen naar een hoger deel van het frequentiespectrum, of dat nu is via diepe meditatie of door een diepe spirituele verbinding met ons Hoger Goddelijk Zelf, zien we een glimp van onze ware vibrerende aard en kunnen we in gezegende vereniging aanschuiven aan het eeuwige banket dat klaarstaat om de zielen opnieuw te verbinden met hun Waarlijke Universele Bron. Zo'n ervaring wordt snel de bepalende factor in de bijstand aan miljoenen belichaamde zielen op Aarde om hun levensprioriteiten opnieuw te beoordelen en hun creatieve energie om te buigen naar gehoorzame, willige Instrumenten van de Wil van de Almachtige God.

Eén van de beloningen voor het uitlijnen van jezelf met de Goddelijke Wil van Al Dat Is, is de toegang tot de dynamische krachtbron van het begin van de hele Creatie: de Oneindige Kracht van Liefde. Als die toegang wordt toegestaan door onze eigen keuze voor het Hogere Pad van Licht kan de ziel, die de ware eeuwige Essentie van ons Bestaan en de ware fontein van ons gevoeld bewustzijn, zweven op gouden vleugels en zijn bereik in één keer uitbreiden naar de hele kosmos.

ÉÉN Wording - Zevende Chakra ~ Mensen en Planeet / 19 Juni 2015 / Dr. Suzanne Lie

ÉÉN Wording - Zevende Chakra ~ Mensen en Planeet
19 Juni 2015 / Dr. Suzanne Lie

Welkom bij onze ÉÉN Wording ~Mensen en Planeet "Blog-a-thon!"
Vandaag zullen wij de informatie presenteren over de Zevende Chakra,
En Gaia spreekt over Haar Zevende Chakra.

THE ZEVENDE CHAKRA

LOCATIE: De locatie van de zevende chakra, ook bekend als de kroon chakra, is in de kroon van ons hoofd, de locatie van onze "zachte plek" (fontanel) als een zuigeling.

BLOEMBLAADJES: de kroon chakra staat bekend als de Duizend Bloemblaadjes Lotus. Wanneer het zuiver en open is, is het onze eigen persoonlijke Sterrenpoort, of draaikolk, in/naar de hogere dimensies.

NOOT EN MANTRA: De muzikale noot voor deze chakra is B en de Mantra is "aum" of "ee" als in bee (bij).

KLEUR: De kleur voor de zevende chakra is violet. Rood, wat de laagste kleur op onze fysieke waarneembaar lichtspectrum is, en precies boven het infrarode licht, regeert de wortel chakra. Tegenovergesteld, regeert violet, de hoogste kleur op onze fysieke waarneembare lichtspectrum, en precies onder het ultra-violette licht, de Kroon Chakra.

zaterdag 20 juni 2015

Meditatie: Een paar dingen die je niet verteld word! / 20 juni 2015

Meditatie: Een paar dingen die je niet verteld word!
20 juni 2015
 

Meditatie voor jezelf is een goed iets.
Maar er zijn dingen die niet verteld worden of niet zo bekend zijn van wat de drastische gevolgen kunnen zijn bij u, maar ook in uw directe omgeving.

a6b5731b35705efbe866b8cd3d4018ecTen eerste de directe gevolgen in uw eigen lichaam na slechts enkele dagen tot weken.
Na ongeveer 3 weken even doorzetten, zult u al verschil opmerken.
U zult meer geduld kunnen opbrengen en meer emotie naar de andere mens voelen. (Meer compassie voor de ander voelen)

U zult niet spontaan veranderen in een Boedha, maar u kunt wel wat beter omgaan met die kleine irritante dingen die elke dag weer gebeuren.
Zoals File, Wachten in de rij voor de kassa, Thuis ruzie, Kinderen die alweer lopen te klooien thuis en ga zo maar even door.

Uw brein maakt namelijk nieuwe verbindingen aan in uw hersens waardoor de frustratie minder snel optreed.
Ook de hersenstructuur word veranderd waarbij ook uw Amygdala (die betrokken is bij emotionele reacties) beter en efficiënter zal gaan werken.
Hierdoor kunt u beter omgaan met emotie in het algemeen.
Compassie-meditatie zal het snelste vooruitgang hierin geven, maar eigenlijk is elke vorm van meditatie wel goed.

donderdag 18 juni 2015

ÉÉN Wording - Zesde Chakra ~ Mensen en Planeet / 17 Juni 2015 / Dr. Suzanne Lie

ÉÉN Wording - Zesde Chakra ~ Mensen en Planeet
17 Juni 2015 / Dr. Suzanne Lie

Welkom bij onze ÉÉN Wording ~Mensen en Planeet "Blog-a-thon!"
Vandaag zullen wij de informatie presenteren over Zesde Chakra,
En Gaia spreekt over Haar Zesde Chakra.
 
DE ZESDE CHAKRA
LOCATIE: De locatie van de zesde chakra, ook bekend als de Wenkbrauw Chakra, is tussen de ogen in het midden van het voorhoofd.
BLOEMBLAADJES: Er zijn 96 bloemblaadjes in deze chakra. Deze draaiende bloemblaadjes versnellen in/naar een wervelende draaikolk wanneer het Derde Oog geopend is.
NOOT EN MANTRA: de noot voor deze chakra is de hoge A, en de mantra is "aum", "om", of "mmm". De mantra "om" wordt door vele tradities gebruikt om het theta golf bewustzijn te bereiken.
KLEUR: De kleur voor de wenkbrauw chakra is indigo. De kinderen die nu geboren worden, worden de "Indigo Kinderen" genoemd omdat zij met hun Derde Oog volledig geopend geboren worden. Het zal onze uitdaging zijn om deze kinderen te beschermen voor onze gevaarlijke wereld totdat zij oud genoeg zijn om onze leiders te worden.

dinsdag 16 juni 2015

ÉÉN Wording - Vijfde Chakra ~ Mensen en Planeet / 16 Juni 2015 / Dr. Suzanne Lie

ÉÉN Wording - Vijfde Chakra ~ Mensen en Planeet
16 Juni 2015 / Dr. Suzanne Lie

Welkom bij onze ÉÉN Wording ~Mensen en Planeet "Blog-a-thon!"
Vandaag zullen wij de informatie presenteren over Vijfde Chakra,
En Gaia spreekt over Haar Vijfde Chakra.

DE VIJFDE CHAKRA
LOCATIE: De locatie van de vijfde chakra is in onze keel.
BLOEMBLAADJES: Deze chakra regelt de creativiteit en is de eerste chakra waar wij in aanraking kunnen komen met hogere wezens. De Keel Chakra heeft zestien bloemblaadjes. In de numerologie , wordt het getal 16 gereduceerd naar een 7. Zeven is het nummer van analyse, begrip, kennis, besef en mediteren.
Het getal 7 stuurt een innerlijke focus aan, welke onontbeerlijk is voor de creativiteit om te ontkiemen en om met onze diepste, oprechtste zelf met anderen en hogere wezens te communiceren. De uitdaging van het getal 7 ligt in de moeilijkheden die naar voren gebracht worden door ongemak met onze innerlijke gevoelens welke niet tot uitdrukking gebracht kunnen worden. Het getal 7 dringt er bij ons op aan om naar binnenin te gaan en ons aan te sluiten bij onze gedachten en emoties om een creatieve expressie te vinden.
NOOT EN MANTRA: De noot voor de vijfde chakra is G# en de mantra is "ham" of "u" zoals in blue.

maandag 15 juni 2015

ÉÉN Wording - Vierde Chakra ~ Mensen en Planeet / 14 Juni 2015 / Dr. Suzanne Lie

ÉÉN Wording - Vierde Chakra ~ Mensen en Planeet
14 Juni 2015 / Dr. Suzanne Lie

Welkom bij onze ÉÉN Wording ~Mensen en Planeet "Blog-a-thon!"
Vandaag zullen wij de informatie presenteren over de Vierde Chakra,
En Gaia spreekt over Haar Vierde Chakra.


DE VIERDE CHAKRA

LOCATIE: De locatie van onze vierde chakra is in ons hart.

BLOEMBLAADJES: Deze chakra regelt de eerste van de hogere trillingen. Er zijn twaalf spaken of bloemblaadjes. Twaalf wordt in de numerologie gereduceerd naar het getal drie. Drie is het getal dat de relatie representeert tussen Wijsheid, Kracht/Macht en Liefde. Het is dit evenwicht dat een eerste focus is van de Hart Chakra. Wijsheid zonder Liefde en Macht/Kracht zou wreed en zwak zijn. Macht/Kracht zonder Wijsheid en Liefde zou gevaarlijk en zelfzuchtig zijn, en Liefde zonder Macht/Kracht en Wijsheid zou onverdiend bestraffend en onverstandig zijn. In onze harten moeten wij leren hoe alle drie deze deugden te vinden.

NOOT EN MANTRA: De noot voor deze chakra is F# en de mantra is "Yam" of "a":  als in ah. Deze mantra's chanten in de sleutel van F#, onze aandacht ondertussen focussend op dit gebied van ons lichaam kan ons in staat stellen om meer bewust toegang tot de Hart Chakra te krijgen.

zaterdag 13 juni 2015

ÉÉN Wording - Derde Chakra ~ Mensen en Planeet / 11 Juni 2015 / Dr. Suzanne Lie

ÉÉN Wording - Derde Chakra ~ Mensen en Planeet
11 Juni 2015 / Dr. Suzanne Lie

Welkom bij onze ÉÉN Wording ~Mensen en Planeet "Blog-a-thon!"
Vandaag zullen wij de informatie presenteren over onze Derde Chakra,
En morgen zullen wij van Gaia en Haar Derde Chakra horen.

                                                                                                                         
DE DERDE CHAKRA

LOCATIE: De derde chakra is gelokaliseerd tussen het borstbeen en de navel.

BLOEMBLAADJES: Er zijn tien bloemblaadjes in de derde chakra welke, wanneer zij draaien, eruit mogen zien als een draaikolk. In de numerologie, wordt het getal 10 gereduceerd naar het nummer 1. Nummer één symboliseert het begin, zoals "In het begin was daar het woord," en ieder woord begint met een gedachte. Zelfs als het onbewust is, gaat de gedachte vooraf aan de communicatie. De derde chakra representeert ook onze communicatie met de vierde dimensionale astrale wereld, dat te vaak onbewust is.

NOOT EN MANTRA: De noot voor deze chakra is D en de mantra is "ram" of "aum".

KLEUR: De kleur van deze chakra is geel tot goud. Wanneer dit gezien wordt in iemands aura met een astrale visie, representeert de kleur geel het intellectuele denken. De kleur goud representeert identificatie met iemands Zielkwaliteiten. Een overheersing van geel in iemands aura representeert iemands gehechtheid aan diens ego's rationele gedachte.

donderdag 11 juni 2015

ÉÉN Wording - Tweede Chakra ~ Mensen en Planeet / 9 Juni 2015 / Dr. Suzanne Lie

ÉÉN Wording - Tweede Chakra ~ Mensen en Planeet
9 Juni 2015 / Dr. Suzanne Lie

Welkom bij onze ÉÉN Wording ~Mensen en Planeet "Blog-a-thon!"
Vandaag zullen wij de informatie presenteren over onze Tweede Chakra,
En morgen zullen wij van Gaia en Haar Tweede Chakra horen.

 

TWEEDE CHAKRA

LOCATIE: De tweede chakra is gelokaliseerd bij de navel. De navel was eens onze navelstreng welke onze aanhechting aan onze eerste fysieke thuis was, onze moeder, en de voeding die zij verstrekte. De tweede chakra representeert ook onze aanhechting aan Moeder Aarde alsook alle planten en schepselen die Haar thuis noemen.

BLOEMBLAADJES: Deze chakra heeft zes bloemblaadjes of spaken. In de numerologie, is zes het nummer dat verantwoordelijkheid en het zorgen voor familie en de gemeenschap representeert alsook evenwicht en harmonie vinden met onze omgeving.

NOOT & MANTRA: De noot voor deze chakra is D en de mantra is "vam" of "o" zoals in home (thuis). Deze mantra's chanten in de sleutel van D ondertussen onze aandacht focussend op dit gebied van ons lichaam kan ons in staat stellen meer bewust toegang te verkrijgen tot de tweede chakra.

woensdag 10 juni 2015

ÉÉN Wording - Eerste Chakra ~ Mensen en Planeet 7 Juni 2015 / Dr. Suzanne Lie

ÉÉN Wording - Eerste Chakra ~ Mensen en Planeet
7 Juni 2015 / Dr. Suzanne Lie

Welkom bij onze ÉÉN Wording ~Mensen en Planeet
"Blog-a-thon!"
Vandaag zullen wij de informatie presenteren over onze Eerste Chakra,
En morgen zullen wij van Gaia en Haar Eerste Chakra horen.

 
Eerste Chakra
LOCATIE: De eerste chakra is aan de basis van de ruggenwervel gelokaliseerd.

BLOEMBLAADJES: Deze chakra bestuurt de laagste trilling van ons lichaam en heeft de traagste golflengte. Er zijn vier spaken, of bloemblaadjes. Vier is het getal van de vierhoek en van funderingen. De vierhoek is gerelateerd aan het eerlijk/oprecht zijn, of geven een "eerlijke transactie," de vier energieën van de Aarde - aarde, lucht, vuur en water en de vier richtingen. Vier muren, vier benen, of vier wielen representeren een sterke fundering.

NOOT & MANTRA: De noot voor deze chakra is C en de mantra is "lam" of "e" zoals in "red" (rood). Deze mantra's chanten in de sleutel van D terwijl onze aandacht gefocust wordt op dit gebied van ons lichaam, kan ons in staat stellen om meer bewust toegang te krijgen tot de eerste chakra. 

KLEUR: De Kleur voor deze chakra is rood, hetgeen de laagste frequentie van het zichtbare lichtspectrum van mensen is. Rood is de kleur van kwaadheid en/of vitaliteit.

Eén Worden Mensen en Planeet Gaia en Jij Een Introductie om Eén te Worden / 5 Juni 2015 / Dr. Suzanne Lie

Eén Worden
 Mensen en Planeet
Gaia en Jij
Een Introductie om Eén te Worden -
5 Juni 2015 / Dr. Suzanne Lie 

Terwijl we verder gaan met ons avontuur van het verkennen van onze diepgewortelde verbinding met de planeet, bekijken we opnieuw het volledige chakrasysteem zoals het in het menselijke lichaam en het planetaire lichaam verblijft, want wij zijn allen verbonden in Eenheid.

Iedere chakra dient als een portaal van ervaring en communicatie met andere dimensies om uit te lijnen met ons Multidimensionale ZELF. Iedere chakra's portretteert een specifieke kleur in het spectrum en is uitgelijnd vanaf de bodem beginnend bij de eerste chakra en naar boven gaand naar de zevende chakra bovenaan.
De chakra kleuren zijn als volgt:
-       Eerste Chakra: Rood
-       Tweede Chakra: Oranje
-       Derde Chakra: Geel
-       Vierde Chakra: Groen
-       Vijfde Chakra: Blauw
-       Zesde Chakra: Indigo
-       Zevende Chakra: Violet
Onderaan beginnend, de eerste of wortelchakra is onze aardende punt met onze eindige planeet, terwijl bovenaan de zevende of kroonchakraons aardende punt is met ons oneindige ZELF.

Onze vierde of hartchakra dient als het ontmoetingspunt van deze twee polariteiten van het oneindige en eindige.  

De tweede (navel) chakra is het lagere octaaf van de vijfde (keel) chakra, net zoals dederde (zonnevlecht) chakra het lagere octaaf is van de zesde (wenkbrauw) chakra

zondag 7 juni 2015

Meditatie Focus via Jean Hudon / Week 23: 7 juni t/m 13 juni 2015

Het Helen van de Kloof van Scheiding
Week 23: 7 juni t/m 13 juni 2015

Zo goed als Liefde, als spirituele energie, uitgenodigd moet worden om door ons haar schoonheid te laten stralen, moet je ook het bewuste besluit nemen om de deur open te zetten naar het uiterste dat lijfelijke zielen kunnen bereiken. De oneindige mogelijkheden van onze gedachten begiftigd met dezelfde creatieve krachten als de Bron van Al kunnen alleen volledig worden benut als ons kleine willetje er voor kiest zich af te stemmen met de Hoogste Wil van Al Dat Is, op dezelfde manier als lichtdeeltjes zich uitlijnen in dezelfde richting om samen het krachtig gefocuste effect van een laserstraal te bereiken.

En de sleutel om zo'n afstemming te laten slagen en een perfect synchroniserende straal te krijgen is de emotionele uitbarsting van Liefde die door onze ziel heen explodeert als een supernova als we uiteindelijk alle pretenties laten varen en niet anders zijn dan Eén!...

dinsdag 2 juni 2015

Aartsengel Michael "Het Openen van de Zeven Zegels van het God-Bewustzijn" / Doorgegeven via Ronna Herman, LM-06-2015 (Juni 2015)

Aartsengel Michael
"Het Openen van de Zeven Zegels van het God-Bewustzijn"
Doorgegeven via Ronna Herman, LM-06-2015 (Juni 2015)

Geliefde meesters, het is voor jullie tijd om voordeel te nemen van jullie Fysieke en Spirituele zintuigen in de volste omvang. Jullie moeten de fysieke zintuigen herdefiniëren en het gebruik ervan leren om toegang te verkrijgen tot de hogere zintuigen die aldus lang geleden sluimerend raakten en om hen te ontwikkelen: helderziendheid, helderhorendheid of telepathische vaardigheden, heldervoelendheid (dat van een empathisch, intuïtief persoon met een uitgebreid, innerlijk gevoel van besef). Al deze verhoogde bekwaamheden maken deel uit van jullie Goddelijke Geboorterecht en wachten slechts op jullie om hen opnieuw op te eisen. 
Wij hebben in groot detail de zeven belangrijke chakra's van het fysieke voertuig besproken en de positieve en negatieve attributen/functies van elk van hen omschreven. Het is belangrijk dat jullie ook beseffen dat elke chakra en elk orgaan binnenin het lichaam een bewustzijn van zichzelf heeft, welke bedekt en bezield waren met de energieën van vele vroegere ervaringen en gedachtevormen. Jullie hebben niet alleen jullie externe wereld met jullie overtuigingen en de vibrationale frequenties van jullie gedachten gecreëerd, maar jullie hebben ook jullie innerlijke wereld gebouwd.

maandag 1 juni 2015

Children of the Sun: WERELD MEDITATIE de Morfogenese GMO Transmissie & Audio / May 31, 2015 By Brian Ramsell

Children of the Sun:

WERELD MEDITATIE

de Morfogenese GMO Transmissie & Audio
May 31, 2015 By 


We openen de poorten van Licht over Monsanto, Bayer en Syngenta!
Morfogenese (het biologisch proces) Heilig Activisme
Volle Maan Planetaire Grid Transmissies

Opwarmen van de GMO Sector met Goddelijke Coherentie (samenhang)!
2 juni Volle Maan, 
21 juni Zonnewende, 
2 juli Volle Maan
20:00 uur in alle tijdzones

De Planetaire Coherentie Audio staat Klaar


(PDF)

Children of the Sun Foundation lanceert een krachtige 3-delig heilig activisme campagne in juni van dit jaar, om de destructieve methoden van menselijke inmenging aan te pakken die een negatieve invloed hebben op het samenhangend ontwerp van de natuur.


Meditatie ter gelegenheid van de volle maan van 2 juni 2015

Meditatie ter gelegenheid van de volle maan van 2 juni 2015
Te beluisteren op www.morya.org
1 juni 2015

Meester Morya,

Ik hou van mensen die iets willen, die ook duidelijkheid willen scheppen voor zichzelf, en die vooral contacten willen hebben, en die daarin de basis zien van vernieuwing. Daarvoor moet je luisteren naar je eigen hart. Zie wat je in je hart wil en op welke manier je vooruit wil gaan. Wanneer je Mij op je weg wil vinden, dan kan je dat.

Wees redelijk voor jezelf, haast je niet in verwezenlijkingen. Denk niet: ‘ik moet dit, en ik moet dat’, want dan maak je de fout dat je in dit leven zoveel op gang brengt dat je dat dan niet aankan. Je moet rustig staan in het leven. Maar voor wat het contact met Mij betreft, moet je het willen. Dat is dus iets anders, je moet het dus duidelijk in je leven plaatsen en je moet een plaats hebben in je hart voor Mij. Wanneer je het op deze manier speelt voor jezelf, dan zal Ik meespelen in jouw leven, en dan zal Ik zaken naar voren brengen die belangrijk zijn voor jou.

Meditatie Focus via Jean Hudon / Week 22: 31 mei t/m 6 juni 2015

Leren en toepassen van de principes van Liefde
Week  22: 31 mei t/m 6 juni 2015

Er is een kracht bezig zich volledig te manifesteren op dit moment, een kracht die alles te boven gaat dat de mensheid ooit heeft ervaren. Deze kracht is de Sleutel tot onze toekomst en door het ontdekken en gebruiken van deze innerlijke Kracht, die zich in het innerste hart van onze ziel slapend heeft gehouden sinds ontelbare millenia, beëindigen we alle eindeloze tragedies die een oneindig spoor van lijden en gekte in de verre en recente geschiedenis van de mensheid hebben achtergelaten.

Liefde is een universeel verkrijgbare, vrijvloeiende vorm van kosmische energie die alleen naar ons toe kan komen als het wordt uitgenodigd. Zoals we leren, om het vervolgens vrijelijk door ons heen te laten vloeien, moet ieder mogelijk restje verzet worden geslecht door een bewuste actie van onze wil. Op het moment dat er niets meer de stroom belemmerd, is het enige dat we nog moeten doen om deze oneindige kracht te ontsluiten het te laten stralen vanuit de kern van ons Zijn, vanuit die heilige innerste kamer in onze ziel waar de Vonk van God woont.