CITAAT:
ER KOMT EEN DAG DAT DE GROTE OCEAAN IS UITGEDROOGD, VERGAAT EN NIET MEER BESTAAT, MAAR IK VERZEKER U DAT DE WEZENS DIE RONDDOLEN EN ZWERVEN, BEVANGEN IN ONWETENDHEID EN GEPLAAGD DOOR DE DORST OM TE LEVEN, GEEN EINDE ZULLEN VINDEN.

BOEDHA

woensdag 27 mei 2015

Het transformeren van zielenpijn; een diepe meditatie / Geplaatst 27 mei 2015

Het transformeren van zielenpijn;
een diepe meditatie
Geplaatst 27 mei 2015

Deze meditatie gaat over het transformeren van je zielenpijn. Jij wilt dit misschien wel helemaal niet, want oude pijn doet hevig zeer maar aan de andere kant is het misschien mogelijk om op de een of andere manier die oude pijn toe te laten die de toegang tot jouw ware zelf of ziel blokkeert. Je weet niet precies hoe het zit maar door angst en/of weerstand krijg jij daar heel moeilijk toegang tot en blijft alles zitten waar het zit. Dan verkramp je; je weet niet wat je moet doen en soms stik je er als het ware zelf in.

Je hoopt daarom dat dit voor jou de goede weg is om verder te komen. Je denkt dat het moeilijkste voor je is om echt naar die pijn toe te gaan. Je bent er zo in getraind om daar juist bij weg te blijven en je vervolgens met allemaal andere zaken bezig te houden, zoals je altijd gewend was. Dan lijkt het alsof de pijn is verdwenen, maar ergens weet je dat wanneer je de emotie niet toelaat de hele zaak in jezelf zal verkrampen. En dat, besef je, is ook geen goed plan.

~*~*~*~

dinsdag 26 mei 2015

COBRA: BEVRIJDT DE KOLONIES! WERELDWIJDE MEDITATIE 30 MEI 2015


Donderdag 21 mei  2015

Laat deze boodschap als een virus over het Internet gaan

COBRA: BEVRIJDT DE KOLONIES!

WERELDWIJDE MEDITATIE 30 MEI 2015
’s avonds om 11 over 11 (23.11)  Nederlandse tijd


Het is weer tijd om in actie te komen! Het is tijd om de bestemming van onze wereld en het zonnestelsel in onze eigen handen te nemen.

Om dit te doen zullen we op 30 mei van dit jaar in groepen samenkomen, grote of kleine, als individuen of als stellen. Velen van ons zullen helpen in de doorbraak van het "Multidimensional Operations Solar System (MOSS)" om de lichtkrachten te ondersteunen die nu ons zonnestelsel aan het bevrijden zijn van de laatste invloed van het duister.

In het verleden leefden vele mensen als slaven in veel van de kolonies in het zonnestelsel die behoorden tot de verschillende geheime ruimte programma's (secret space programs SSP). U vindt hier een redelijk accurate samenvatting van deze programma's:


zondag 24 mei 2015

Meditatie Focus via Jean Hudon / Week 21: 24 t/m 30 mei 2015

Kosmisch Bewustzijn Zaaien op Aarde
Week 21: 24 t/m 30 mei 2015

Als we tijdens onze reguliere meditaties ons hart openen, komt er een moment dat er diep binnen in ons iets gestimuleerd wordt en we ons meer bewust worden van een observerende maar stille aanwezigheid. Sommigen noemen dit de Stille Kijker, anderen de Eeuwige Aanwezigheid in ons, maar hoe we dit innerlijk Weten ook noemen, één ding blijft … voor het grootste deel van de tijd zijn de meeste mensen in zalige onwetendheid van Zijn Bestaan. De opmerking dat we allen geschapen zijn naar het beeld van God is een ander vaak gebruikt gezegde dat duidelijk onze goddelijke aard onthuld.

Er zijn stapels boeken geschreven over het gevoel van afgescheiden zijn dat voortkomt uit de illusie, de voorbijgaande ervaring van een geïndividualiseerd bewustzijn dat letterlijk na verloop van tijd een eigen leven aanneemt, als het zijn beschermende schelp ontwikkelt en zijn gevoel van identiteit ontwikkelt in een wereld waar 'overleven van de sterksten' het motto is. In veel culturen wordt dit 'ego' genoemd, deze tijdelijke zelfidentificatie met wat voor ons eigenlijke zelf voorbijgaat, wordt het centrum waar om heen alles zich ontwikkelt en de boei waaraan iedere ziel in een lichaam, verloren in de trance-achtige ervaring van het leven op Aarde, zijn bestaansrecht daar aan vast klampt en daar mee bezig zijnde volledig vergeet waar hij vandaan kwam en wat hij werkelijk is.

zondag 17 mei 2015

Meditatie Focus via Jean Hudon Week 20: 17 t/m 23 mei 2015

Wakker worden om tot Onze Heilige Missie te komen
Week 20: 17 t/m 23 mei 2015

Heel lang geleden is er iets bijzonders gebeurd. Vanuit het niets ontstond een heel universum en dat evolueerde stap voor stap tot wat we heden ten dage ervaren. Maar dat was slechts het uiterlijk vertoon van iets nog veel bijzonderders. Onzichtbaar voor het vleselijk oog zijn spirituele wezens, ontsproten aan de Originele Bron, geleidelijk afgedaald in dit nieuwe rijk om dualiteit en de ontelbare mogelijkheden te ervaren die dit rijk biedt. Onderverdeeld in even zoveel Vonken van de Omniversele Vlam, hebben ontelbare zielen zich in iedere hoek van dit grote multidimensionale universum gevestigd. Het ontvouwende script van wat een ingewikkeld geweefd plot werd, vormt het zich steeds aantrekkende verhaal waarin we allen deelnemen als medemakers en medemanifesteerders.
     
Door alle tijden heen zijn er altijd meer spirituele wizens geweest die een cruciale rol speelden bij de hulp aan hen die hun kosmische geheugen waren kwijtgeraakt in de lange afdaling naar de aardse ervaring. Vandaag de dag komen op Aarde deze wezens weer tevoorschijn, wier missie van groot belang is op dit historische kruispunt en schakel in de evolutionaire voortgang. Ze werken over het algemeen op een niet opvallende manier die altijd respect toont voor de vrije wil van iedere ziel. Hun niveau van integriteit is absoluut en de diepte van hun wijsheid is ongeëvenaard. Zij zijn de ruggegraat van het goddelijk geleide plan om zielen te helpen die bereid zijn op te schakelen naar een hogere bestaansdimensie, en de fijngestemde instrumenten waarin de Wil van God wordt gemanifesteerd.
    

zondag 10 mei 2015

Meditatie Focus via Jean Hudon / Week 19: 10 t/m 17 mei 2015

Wees trots en zelfverzekerd
Week 19: 10 t/m 17 mei 2015

Op dit moment in de tijd ervaren we een van de meest wonderlijke ervaringen die ooit geschonken zijn aan levende wezens. We staan op het punt Contact te maken … maar dit is niet het Eerste contact, verre van. Het zal zijn of we onze heilige band hernieuwen met onze onsterfelijke vrienden die we altijd al gekend hebben. Het zal het opnieuw in onze zieleherinnering verwelkomen van de herinnering aan al die momenten van pure, oprechte blijdschap zijn, die we eerder ervaren hebben met deze gezegende zielen. Het zal voelen als thuis zijn.

Als we de spirituele Liefdesladder beklimmen en een nog grotere uitbreiding van gezegende, vredige herkenning van Dat Wat Wij Zijn betreden, zal er iets oplichten in de kern van je hart. Een nieuwe Werkelijkheid openbaart zich aan ons als we onze hemelse ogen openen voor het landschap van eerdere, huidige en toekomstige prestaties in onze nooit eindigende Zoektocht naar Goddelijke Perfectie. Een Vlam, feller dan een quasar* van Liefde, die ontspringt aan het steunpunt van ons ontwakend bewustzijn en we beschouwen, verwerken en breiden deze heilige Kennis uit tot we de volle Herinnering van onze Oorsprong herbevestigen. We zullen trots en zelfverzekerd zijn, steeds meer meetrillend met de vibratie van onze hernieuwde ontdekking en We Laten Het Zijn….

zondag 3 mei 2015

Meditatie Focus via Jean Hudon / Week 18: 3 t/m 9 mei 2015

Opschakelen naar het Licht
Week 18: 3 t/m 9 mei 2015

Nu we spiritueel gezien onze weg vinden in geheel nieuwe gebieden van innerlijke herinnering aan wat we hier kwamen leren en bereiken, boren we in een uitgestrektheid van kennis en waarnemingsvermogen dat letterlijk oneindig is. We sluiten aan bij de Bron van deze Universele Droom en we co-creeeren en co-manifesteren. We stellen ons hele kleine beetje eigenwaarde een paar streepjes bij tot we gemakkelijk passen in het grotere gevoel van Wie Wij Zijn, en zelfs als deze innerlijke match van vibraties en bewustwording maar een fractie van een seconde duurt, dan is het genoeg om oneindige vergezichten van mogelijkheden te openen, het fantastische van Het Al te realiseren en vaak tranen van vreugde op onze lachende gezichten te laten verschijnen als ongelofelijk krachtige stromen van Liefde door ons hele Wezen barsten in een uitstralende vorm die reikt tot de grenzen van deze planeet en ver, ver daar voorbij.

Verandering gaat vooral over het neutraliseren van iedere vorm van ego-gerichte zekerheid en het overgeven aan de met zaligheid gevulde tranen in de omarming van de Hogere Zelf, de Onsterfelijke Ziel, het Oneindige Zijn van Liefde die we in onze kern allemaal zijn. Het is het openen van de spuigaten van het Goddelijk Licht, stromend, overvloeiend en uitbreidend tot in de eeuwigheid door onszelf. Het is zonder reserves accepteren van onze Werkelijke Goddelijke Aard, je laten meevoeren met de Golf van Liefde die eindeloos ontspruit aan de Bron van Wijsheid en Helderheid die in de kern van ons Zijn Schijnt, en zelfs hoger stijgend op de golven van Voelende Perfectie vergezeld van de echo van de Omniversele Schepper vastgelegd in ieder stukje materie, energie en bewustzijn gedurende het hele dimensionale spectrum van de Werkelijkheid. In het kort, verandering in een hogere versnelling.