CITAAT:
ER KOMT EEN DAG DAT DE GROTE OCEAAN IS UITGEDROOGD, VERGAAT EN NIET MEER BESTAAT, MAAR IK VERZEKER U DAT DE WEZENS DIE RONDDOLEN EN ZWERVEN, BEVANGEN IN ONWETENDHEID EN GEPLAAGD DOOR DE DORST OM TE LEVEN, GEEN EINDE ZULLEN VINDEN.

BOEDHA

zondag 26 oktober 2014

Meditatie Focus via Jean Hudon Week 43: 26 oktober t/m 1 november 2014

Nu onze Toekomst beschouwend
Week 43: 26 oktober t/m 1 november 2014


Het Licht dat in je groeit is er om je de weg te wijzen naar het Beloofde Land van het Gouden Nieuwe Tijdperk van Licht en Liefde. Zodra je begint met het openen van Jezelf voor Zijn Aanwezigheid in jou, kan het je inspireren, via het kanaal van je intuïtie, en dat is precies wat je geacht wordt te bereiken op ieder moment van dit leven. Een van de dingen die dit Licht graag wil dat je herontdekt, is de kracht die jij hebt, als Een met Al Dat Is, om de toekomst mee te vormen, wier manifestatie in jouw bestaanswereld slechts wacht op jouw bewuste, bereidwillige deelname.

zaterdag 25 oktober 2014

De zeven chakra's: wat zijn hun doelen? Deel 5/7 Geschreven door Wes Annac, geplaatst 25 oktober 2014

De zeven chakra's: wat zijn hun doelen?
Deel 5/7
Geschreven door Wes Annac,
geplaatst 25 oktober 2014
Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl

Vervolg van deel 4

Nu chakra # 5: de keel chakra. Zoals we weten, is dit chakra rechtstreeks gekoppeld aan onze expressie, en het is een belangrijke stap voor iedereen die wil hun creativiteit wil aanscherpen. De keel chakra is gerelateerd aan ons vermogen om onszelf rechtstreeks en vocaal uit te drukken, en ik weet zeker dat we ook leunen op de invloed van de wortel chakra om onszelf duidelijk uit te drukken.

Electrische Energieen maken de verbinding tussen de keel chakra en onze expressie en creativiteit.

"De Keel chakra gaat over zelfexpressie en praten. Wanneer deze open is, heb je geen problemen met jezelf uit te drukken, en je zou dat kunnen doen als en artiest.

vrijdag 24 oktober 2014

De zeven chakra's: wat zijn hun doelen? Deel 4/7 Geschreven door Wes Annac, geplaatst 24 oktober 2014

De zeven chakra's: wat zijn hun doelen?
Deel 4/7
Geschreven door Wes Annac,
geplaatst 24 oktober 2014
Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl

Vervolg van deel 3

Vervolgens komt chakra # 4: het hart chakra. De solar plexus heeft veel te maken met ons vertrouwen en zelfbeschikking, terwijl het hart-chakra meer gerelateerd is aan onze liefde en mededogen voor de situatie van anderen.
Electrische Energieen vertellen ons over de barmhartige openheid die het gevolg is van een geopende hartchakra.

"Het hart chakra gaat over liefde, vriendelijkheid en affectie. Wanneer deze open is, ben je meelevend en vriendelijk, en je werkt op harmonieuze relaties.
"Wanneer je Hartchakra onderactief is, ben je koel en afstandelijk.
"Als deze chakra overactief is verstik je mensen met je liefde en je liefde heeft waarschijnlijk heel egoïstische redenen." (1)

woensdag 22 oktober 2014

De zeven chakra's: wat zijn hun doelen? Deel 3/7 Geschreven door Wes Annac

De zeven chakra's: wat zijn hun doelen?
Deel 3/7
Geschreven door Wes Annac,
geplaatst 22 oktober 2014
Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl

De cultuur van Bewustzijn
Vervolg van deel 2

Vervolgens komt chakra # 3: de solar plexus chakra (ook wel de navel chakra genoemd). Mind Body Green vertelt ons dat de solar plexus, net als onze wortel chakra, is gebonden aan onze eigenwaarde.

"Solar Plexus Chakra - Ons vermogen om te vertrouwen en in controle te zijn over ons leven.

"Locatie: Boven de buik in de maagstreek.

"Emotionele problemen:. Eigenwaarde, zelfvertrouwen, zelfrespect" (1)

Zoals Electrische Energieen ons vertellen, voelen we een gezond vertrouwen in onszelf als onze solar plexus is uitgebalanceerd.

"De Navel chakra gaat over jezelf doen gelden in een groep. Wanneer deze open is, voel je je in controle en heb je voldoende zelfvertrouwen.

zondag 19 oktober 2014

meditatie Focus via Jean Hudon Week 42: 19 t/m 25 oktober 2014

Het bereiken van Godwustzijn
Week 42: 19 t/m 25 oktober 2014

Op onze lange reis van het sterrenschittermoment van onze schepping als een gedachte in de geest van God/Schepper Bron naar dit moment in het eeuwige nu, is een Aanwezigheid nooit gestopt met aandacht besteden aan al ons gevoelens en gedachten, precies in het centrum waaruit ons bewustzijn ontspringt. Deze altijd aandachtige Aanwezigheid, deze stille Ziener is de Bron van Al Dat is. Zoals een oude Hindoe-legende vertelt, is de goddelijkheid van de mens diep verborgen in hemzelf, en toch hebben mensen eeuwenlang de Waarheid over Wie zijn zijn overal gezocht, behalve in het centrum van hun eigen bewustzijn.

Nu, dankzij talloze baanbrekende zielen, is het gemakkelijker dan ooit om de sluier van illusie te doorboren die nog altijd bijna iedereen in de donkere put van waanscheiding van Al Dat Is houdt, en om eindelijk op te stijgen naar het glorieuze Licht van onze gemeenschappelijke Oorsprong. Het bereiken van de perfecte Stilte van geest, die een eerste contact met deze ondoorgrondelijke Realiteit in Je-Zelf mogelijk maakt is de Gouden Weg, en ook de enige weg, zo lang we ons constante geestgekwitter belangrijker maken dan de neutrale essentie van de constante stroom van bwustzijn in ons, kunnen we niet hopen dat we de Heilige Graal kunnen vinden, diep in ons bewustzijn, met uitzondering van incidentele, steelse blikken die we kunnen werpen in de uitgestrektheid van het gelukzalige Licht dat er schijnt.

zondag 12 oktober 2014

Meditatie Focus via Jean Hudon Week 41: 12 t/m 18 oktober 2014

Vloeien van dualiteit naar Eenheid
Week 41: 12 t/m 18 oktober 2014

Eén Zijn is het instrument van het Omniversele Wezen zijn …

Eén Zijn is het in staat stellen van de Omniversele Aanwezigheid in het hart van ons Wezen om ons er doorlopend aan te herinneren Wie Wij Zijn.

Eén Zijn is smelten in ons kleine, nietige, onbeduidende ego-zelf in de ketel van Stralende Liefde in het centrum van deze Aanwezigheid, en vreugde in de verbazingwekkende schoonheid van Al Dat Is binnen in ons en rondom ons.

Het is teruglachen naar ZichZelf, gereflecteerd in de Spiegel van Wie Wij Zijn en voelen, denken en zeggen Ik hou van jou.

zondag 5 oktober 2014

Meditatie focus via Jean Hudon Week 40: 5 t/m 11 oktober 2014

De Hemel op Aarde scheppen
Week 40: 5 t/m 11 oktober 2014


Sinds mensenheugenis heeft de mens op aarde verlangd naar een idyllisch verleden, toen alle wezens, klein en groot, in volledige harmonie leefden op een plek waar vrede, vrijheid en liefde hoogtij vierden. Deze mythische plaats is in feite een archetypisch geheugen van een staat van zijn van onze zielenervaring tussen elk leven op het fysieke vlak. Sommigen noemen deze etherische plek 'Nirvana' een woord dat in onze cultuur een toestand van volmaakt geluk en absolute gelukzaligheid oproept. Anderen noemen het 'Hemel' en in elke cultuur wordt gesteld dat dit onzichtbare rijk de plek is waar zielen heen gaan om te rusten en de meest sublieme beloning te ondergaan voor hun goede daden in hun bestaan in het stof.