CITAAT:
ER KOMT EEN DAG DAT DE GROTE OCEAAN IS UITGEDROOGD, VERGAAT EN NIET MEER BESTAAT, MAAR IK VERZEKER U DAT DE WEZENS DIE RONDDOLEN EN ZWERVEN, BEVANGEN IN ONWETENDHEID EN GEPLAAGD DOOR DE DORST OM TE LEVEN, GEEN EINDE ZULLEN VINDEN.

BOEDHA

zondag 31 augustus 2014

Meditatie Focus via Jean Hudon Week 35: 31 aug t/ m 6 sept 2014

Laat er Licht, Liefde een Eenheid zijn
Week  35: 31 aug t/ m 6 sept 2014

Veel te lange tijd zijn we onszelf kwijtgeraakt in een mist van zelfgeschapen verwarring, vast gelovend dat we niet meer dan sterfelijk zijn, met wellicht iets van een zielenaspect aan ons vastgehecht. Maar maar zelden hebben we onszelf beschouwd als een levende ziel, in het bijzonder in de sleur van alle dag, een ziel verpakt in een lijf voor de duur van weer een nieuw leven in een ongelofelijk perfect instrument dat we gebruiken als voertuig in ons eeuwenlange leerproces in het rijk van het stof. Dit denkbeeldige idee dat ons menselijk personage is zo diep vastgeroest in ons psychisch systeem dat het voor de meeste mensen erg moeilijk is om hun hart en geest te openen voor het idee dat dit Iets dat het denken en voelen/monitoren van hun gevoel en fysieke ervaringen buiten hun filterende interface van hun door ego gestuurde persoonlijkheid is, in feite, het ware centrum van hun gevoel van eigenwaarde.

dinsdag 26 augustus 2014

Planetaire Meditatie update Maandag 25 augustus, 2014

Planetaire Meditatie update
Maandag 25 augustus, 2014

De tijd voor de Planetaire Meditatie is ingesteld op 15:00 GMT elke zondag. 

Momenteel is deze gelijk aan 11:00 in Taiwan, 06:00 in Caïro, 17:00 in Centraal-Europa, 16:00 in het Verenigd Koninkrijk, 11:00 in New York, 10:00 in Houston, 09:00 in Denver en 08:00 in Los Angeles.

U kunt de tijd voor uw locatie hier controleren:

Het is heel belangrijk voor iedereen om te mediteren op hetzelfde moment in de tijd, door het doen van je eigen meditatie als je je daartoe geleid voelt. Als we meer positieve resonantie willen creëren op het fysieke oppervlak van deze planeet, is het nodig dat we mediteren in hetzelfde ogenblik van de lineaire tijd waar het fysieke oppervlak aan is onderworpen. De kritieke massa voor deze meditatie om het gewenst effect te hebben is ongeveer 118.000 mensen wereldwijd die het daadwerkelijk gefocust doen. Als we bedenken dat de menselijke concentratie en meditatie vaardigheden niet perfect zijn, hebben we 144.000 mensen als de kritieke massa nodig. Als we erin slagen om de kritieke massa mensen die mediteren elke week bij elkaar te krijgen, kunnen we langdurige positieve veranderingen voor de hele menselijke samenleving creëren.

zondag 24 augustus 2014

Meditatie focus via Jean Hudon Week 34: 24 t/m 31 augustus 2014

Meditatie focus via Jean Hudon
Opstanding
Week 34: 24 t/m 31 augustus 2014

Temidden van de kwellingen van een nieuwe tijd vol traumatische omwentelingen en de aanhoudende onzekerheid over de toekomstige gezondheid van onze planeet, is er hoop voor een geheel vernieuwd wereldwijd spiritueel begrip en diepe realisatie van de werkelijke aard van de mens als een schip voor een vonk Goddelijkheid. Deze vernieuwing houdt de belofte in zich van een Gouden Eeuw van vrede, liefdevol mededogen en universeel broeder-/zusterschap.

Wat nu het keerpunt in de reis van de mensheid markeert in het snel vervagende tijdperk van oorlog en willekeurig geweld in een nieuwe tijd van wereldwijde vrede, is het buitensporig versnellende ontwaken dat plaats vindt, meestal onzichtbaar door de fascinatie van de media voor de meeste extreme menselijke gedragingen, maar nog steeds aan de gang nu meer en meer zielen in incarnatie er in slagen om de herinnering aan hun ware Zelf en de reden voor hun aanwezigheid op dit tijdstip in het Continuumtijd te herinneren.

zondag 10 augustus 2014

Meditatie Focus via Jean Hudon Week 32: 10 t/m 16 augustus 2014

Het terrein voorbereiden voor de stijging
Week 32: 10 t/m 16 augustus 2014

Het gesprek over een komende Gouden Eeuw op Aarde is de afgelopen jaren redelijk gewoon geworden in spirituele kringen en er is een groeiende belangstelling voor het onderwerp van een forse wereldwijde verschuiving van tijden rond het jaar 2012, zelfs als deze visie in de brede media wordt ingekleurd met de angst voor grote catastrofale gebeurtenissen. De hype die dit onderwerp omgeeft voorbij, er is een onweerlegbaar feit: de wereld zoals wij haar de afgelopen eeuw hebben gekend loopt ten einde nu het zo niet duurzaam is en moet ondubbelzinnig veranderen als er een levenswaardige toekomst moet zijn voor het overgrote deel van de levensvormen op aarde, zeker voor haar dominante soort, Homo Sapiens.

Het idee van zulk een nieuw tijdperk van vrede en wereldwijde harmonie is nog altijd een beetje wollig voor de meeste mensen, het is ook lastig om je te bedenken dat een dergelijke nieuwe werkelijkheid kan verrijzen ondanks de stevige, overweldigende uitdagingen die de mensheid nu tegemoet ziet en de moeilijkheden die er zijn om een goede koers overeen te komen terwijl politieke bestuurders en de ontsporende invloed van de machtige lobbies nog altijd zo nadrukkelijk aanwezig zijn.

vrijdag 8 augustus 2014

Vollemaan Boodschap El Morya augustus 2014


Vollemaan Boodschap El Morya augustus 2014

Meester Morya,

Er kunnen mooie momenten zijn in jouw leven en dat moet je proberen ergens vast te houden. Denk niet: ‘het is niet aan mij besteed’, want ieder mooi moment kan de aanleiding zijn tot iets nieuws in jouw bestaan en dat moet je koesteren. Dat kunnen heel onverwachte momenten zijn, ziele momenten, waar je diep geraakt bent door de natuur, of door iemand in je omgeving, of door een uitspraak, of door iets wat je ziet, om het even, of door iemand die dienstbaar is, die iets moois doet, iemand die een overtuiging heeft en die uitdraagt.

zondag 3 augustus 2014

Meditatie Focus via Jean Hudon Week 31: 3 t/m 9 augustus 2014

Een Ziel Resonantie bereiken en Thuis Zijn
Week 31: 3 t/m 9 augustus 2014


Zoals we allemaal weten, heeft alles in dit universum van nature een trilling, en zo komt het dat als twee zielen een trillende resonantie met elkaar hebben, hun verenigde frequentie hen in een diep resonerend gebied van eenheid brengt, hun respectievelijke bewustzijn zich vermengt tot een enkel 'eenzijn' - het gevoel van Eén zijn. Als dat gebeurt, ervaart de ene ziel spontaan de gedachten en gevoelens van de andere ziel -wat normaal gesproken telepathie genoemd wordt, een slecht begrepen fenomeen dat zoveel meer inhoudt dan simpelweg elkaars gedachten delen- en hele krachtige golven van sprankelende zegen spoelen beide zielen naar een extatische vereniging die pure vreugde brengt en vaak tranen van opgetogenheid.