CITAAT:
ER KOMT EEN DAG DAT DE GROTE OCEAAN IS UITGEDROOGD, VERGAAT EN NIET MEER BESTAAT, MAAR IK VERZEKER U DAT DE WEZENS DIE RONDDOLEN EN ZWERVEN, BEVANGEN IN ONWETENDHEID EN GEPLAAGD DOOR DE DORST OM TE LEVEN, GEEN EINDE ZULLEN VINDEN.

BOEDHA

zondag 27 juli 2014

Meditatie Focus via Jean Hudon Week 30: 27 juli t/m 2 aug 2014

Een Onbaatzuchtige Dienaar van het Licht worden
Week 30: 27 juli t/m 2 aug 2014

Nu we een turbulente tijd in gaan, waarin alles wat de mens gedachteloos voor lief neemt steeds minder stabiel lijkt, is er een groeiende behoefte in de wereld aan mensen die ervoor gekozen hebben het Licht te dienen in plaats van hun eigen persoonlijke belangen en die de aangeboren vermogens kunnen inzetten die alle menselijke wezens hebben om af te stemmen op hun Hoger Zelf en meteen toegang hebben tot innerlijk weten over wat er gedaan moet worden, gezegd moet worden en uitgedrukt moet worden in gedachtevorm, ongeacht de situatie waarin ze verzeild raken. Deze zielen, de onbaatzuchtige dienaren van het Licht, zijn de belangrijkste 'bouwsteen' in de komende jaren als deze wereld een fase van snelle verandering ingaat in voorbereiding op de dimensionale verschuiving die nu in gang gezet is.

Het kan niet genoeg benadrukt worden hoe belangrijk en van levensbelang het is voor iedereen die hier kwam met een specifieke missie, in de zogenaamde eindtijd van een snel vervagend tijdperk van verdeeldheid van het Groter Geheel, om zich actief te wijden aan het groeien en leren en, als belangrijkste, het zich herinneren van de vaardigheden die nodig zijn om andere, minder voorbereide zielen, te helpen bij de vele en vaak traumatische uitdagingen die komen gaan.

vrijdag 25 juli 2014

Dringende Boodschap van Adama – Mount Shasta – Agartha, VOOR zaterdag 26 JULI - / Anna Merkaba op 17 juli 2014

Dringende Boodschap van Adama – Mount Shasta – Agartha,
Anna Merkaba op 17 juli 2014
vertaling winny

UPDATE:  “HERINNERING VOOR zaterdag 26 JULI -  AGARTHA KRISTAL GELEVERD AAN DE ISRAËL/PALESTINA ~ MEDITATIE VOOR WERELD VREDE  ~
Morgen zal de kristal die vanuit IJSland is bezorgd onder Israël/Palestina worden geplaatst, hij is daar bijna. Isis (Godin) is in Egypte en begint vandaag. De energie zal worden vergroot. Het is belangrijk om je op de kristal af te stemmen om de energie te helpen om goed te worden gedistribueerd tussen iedereen, dat roept op naar hun hogere zelf en helpt bij de verandering van het bewustzijn naar VREDE.  Het is belangrijk om GOUDEN Licht te gebruiken.

Wij moeten dit WILLEN met de kracht van ons geestesoog, en voor degenen die twijfelen aan hun vermogens,  STOP DAT. WANT JULLIE ZIJN ONGELOOFLIJK KRACHTIGE WEZENS VAN LICHT. Als dat niet zo was, zou je nu hier niet zijn! Dus GEBRUIK je UNIVERSELE GOD ENERGIE die door je heen stroomt om de conflicterende op het EGO gebaseerde energie die heden daar is, om die opnieuw te richten op naar VREDE, HARMONIE, LIEFDE, BEGRIP, GEZONDHEID, EN OVERVLOED VOOR IEDEREEN.

zondag 20 juli 2014

Neale Donald Walsh: Waar Chakra’s voor zijn Geplaatst 20 juli 2014

Neale Donald Walsh:
Waar Chakra’s voor zijn
Geplaatst 20 juli 2014

Wist je dat de chakra’s van het menselijk lichaam een functie en een doel hebben dat de meeste mensen niet begrijpen? Vorige week keken we in deze omgeving /gebieden voor het eerst naar de menselijke ervaring van verlangen, als een instrument van bewustzijn. Ons onderzoek gaat deze week door over  het beschrijven van de sensatie op een manier dat een deur opent naar een groter begrip van  het gebruik en de functie, doel en rol van je lichaamschakra’ centra’s. We hebben veel gehoord over deze centra in ons lichaam de afgelopen jaren, maar zelden of ooit gehoord hebben hoe ze werken, of waarom ze er zijn.  

Laat ons de ervaring van verlangen gebruiken om dit te bekijken.

Terwijl verlangen een mentaal proces is, kan het, net als alle processen lichamelijke ervaringen produceren. Verlangen kan een sensatie in de maag produceren, wat we kriebels, of vlinders in de buik noemen  Een diep en treurig verlangen kan zelfs een doffe pijn veroorzaken. Dit komt omdat verlangen een energie is, en er een energiecentra zit waar je maag zit. Dit energiecentrum wordt een chakra genoemd en het is 1 van de 7 centra’s  in je lichaam.

Meditatie Focus via Jean Hudon Week 29: 20 t/m 26 juli 2014

Herboren worden in het Licht
Week 29: 20 t/m 26 juli 2014

We komen van het Licht en naar het Licht gaan we terug. Dat is het hele verhaal van onze zielenreis. Geen enkel woord kan mogelijkerwijs de oneindige zegening en het extatische gevoel van Eenheid beschrijven dat tot iemands bewustzijn doordringt als een perfectie communicatie met de ware Bron van ons Wezen tot stand komt. En toch worden we geleid om een weg te bieden, een Gouden Looppad, terugreikend naar het Licht van de Bron.

Dit gaat niet over proberen noch over niets doen. Dit is alleen en enkel over overgave aan Wat er Is, Altijd Is Geweest en Altijd Zal Zijn. De gloed van Goddelijke, Gelukzalige Liefde die rechtstreeks voortvloeit uit de Bron en door middel van ons hele wezen verheft de Ziel zich tot fusie in Eenheid en wist daarmee alle mogelijke verwarring over wie we zijn... en door zo te Zijn, worden we herboren in het Licht.

vrijdag 18 juli 2014

Aartsengel Michael "Rama-Zonnemeditatie" 13 Juli 2014 / Rita Pulmans

Aartsengel Michael 
"Rama-Zonnemeditatie" 
13 Juli 2014 /  Rita Pulmans


"Ik Aartsengel Michael wens jullie de Rama-Zonnemeditatie te instrueren, zodat jullie Kinderen van de Zon, dagelijks tijdens jullie meditatie contact kunnen opnemen met jullie thuisland de Zon."

De Gayatri: Hindoegebed tot de verborgen Zon.
O gij gouden Zon, met de meest uitmuntende pracht, verlicht ons hart en vul onze geest, zodat we, in herkenning van onze eenheid met de Goddelijkheid die het hart van het Universum is, het pad voor onze voeten kunnen zien, en het pad gaan naar die doelen van perfectie, gestimuleerd door uw eigen schitterende licht. 

De Oude Egyptenaren begonnen hun dag met een gebed tot de opkomende Zon:
Hulde aan u, O Ra (de Zon), bij uw grote opkomen!
Kom op! Schijn! De hemelen worden opzij gerold!
U bent de Koning der Goden, u bent de Alomvattende,
Van u komen we voort, in u zijn we vergoddelijkt.  

zondag 13 juli 2014

Meditatie Focus via Jean Hudon Week 28: 13 t/m 19 juli 2014

Leven als een Ziel
Week 28: 13 t/m 19 juli 2014

Een van de belangrijkste veranderingen die we moeten doorvoeren is een schakeling van onszelf zien en ervaren als een menselijk wezen naar bewust leven als een zielenwezen, begiftigd met dezelfde creatieve mogelijkheden als de Schepper Bron waar we uit ontstaan zijn. Weten Wie we werkelijk zijn en onszelf in staat stellen te doen, ademen en het holografische fragment van het Universele Bewustzijn te zijn die we ieder zijn zal het speerpunt van de focus moeten worden voor een groeiend aantal zielewezens in voorbereiding op de ingrijpende verandering van tijdperk naar de Gouden Tijd van de Aarde, nu gaande.

Om onze enorme innerlijke hulpbronnen te mobiliseren om deze eenvoudige daad van zelf-herschepping te realiseren, van een sterfelijk lichaam van vlees, bloed en botten naar een eeuwig Wezen van omniversele, almachtige, alwetende waarneming die leven in de derde dichtheid ervaart, worden we zorgvuldig begeleid tijdens ieder wakker moment en tijdens onze droomslaap om te leren hoe we de residueen en snel verdwijnende illusie van afscheiding kunnen kwijtraken, zodat de volledige herinnering aan de schijnende ster van Liefde in ere hersteld kan worden, de ster die we nooit gestopt zijn te zijn tijdens onze eeuwige zoektocht naar absolute Eenheid. Eenvoudig afstemmen op onze nog kleine innerlijke stem en die heldere leiding leren vertrouwen is alles dat we moeten doen om de staat van permanente vereniging met de waarlijke essentie van Licht, Leven en Liefde in ieder ander zielewezen die het Pad van Zelfontdekking samen met ons allen afloopt.

woensdag 9 juli 2014

Aartsengel Michael Ontwaakt Lieve Aardekinderen, Ontwaakt! + meditatie 6 Juli 2014 / Rita Pulmans

Aartsengel Michael
Ontwaakt Lieve Aardekinderen, Ontwaakt! 
+ meditatie
6 Juli 2014 / Rita Pulmans
Aartsengel Michael spreekt over je gronding. Hoe je te gronden.
"Ik Aartsengel Michael zeg met nadruk dat "goed gronden" in Moeder Aarde het eerste beginsel is om goed te kunnen functioneren." 

Geliefde Aartsengel Michael,

Wilt U ons wat informatie brengen over gronding, het gronden van onszelf. U zegt ons telkenmale dat we ons moeten gronden in de "levende baarmoeder" van Moeder Aarde. Ik lees ook meermaals dat u zegt dat we ons kunnen verbinden in het kristalhart van Moeder Aarde.

Wat ik zojuist lees is dat we ons kunnen verbinden met het nieuwe aarderaster via een kanaal  naar het centrum van het Universum, het melkwegstelsel toe. En ook vervolgens naar het centrum van het Universum.

zondag 6 juli 2014

De Goddelijke Moeder Jullie zijn kostbaar voor mij; Zullen jullie je openen om te ontvangen? Kathleen W on July 5, 2014

De Goddelijke Moeder
Jullie zijn kostbaar voor mij; Zullen jullie je openen om te ontvangen?
Posted by Kathleen W on July 5, 2014

Linda Dillon geeft een update over de Tsunami van Liefde. Linda is op vakantie geweest en houd een zaterdagochtend telefoon conferencie. Dit is de inhoud van dat gesprek.

De channeling begint om 04:04. De Moeder geïncarneerd als Maria, de Moeder van Jezus, geeft ons niettemin wederom een aanwijzing voor haar bestaan ​​door te zeggen: "Ik ben Mare", wat Oceaan betekent. De Vader / Moeder God is de Oceaan van Liefde, in spirituele termen, naar welk ieder van ons druppelsgewijs terugkeert.


Kort uittreksel:

Meditatie Focus via Jean Hudon Week 27: 6 t/m 12 juli 2014

Onze Nieuwe Aarde Visualiseren
Week 27: 6 t/m 12 juli 2014

Na tientallen jaren van ontwikkeling in een razend tempo, die de levensstandaard van miljoenen mensen heeft helpen verhogen, worden we nu geconfronteerd met onze minachting voor het fragiele ecosysteem van deze levende planeet en realiseren we ons dat haar eindige bronnen niet tot in het oneindige de economische groei kunnen blijven voeden waarop onze beschaving rust. Al haar vitale indicatoren wijzen op een crisis van onvoorstelbare omvang en diverse nieuwe wetenschappelijk rapporten roepen op tot een niet eerder vertoonde wereldwijde mobilisatie om de onvermijdelijke ondergang van ons enige life-supportsysteem af te remmen en om te keren.

Hoewel er ontelbaar veel positieve signalen zijn dat de meeste mensen eindelijk wakker worden en inzien dat er meer gedaan moet worden om het milieu te beschermen en kostbare onvervangbare hulpbronnen niet langer te verspillen, zijn de meeste regeringen alleen nog maar bezig met het bestrijden van de huidige crisis en weigeren de radicale veranderingen door te voeren die nodig zijn, zeker als het aankomt op het gouden kalf van de economische groei, om daadwerkelijk hun beleid af te stemmen op een werkelijk duurzaam pad. Zoals gebruikelijk kan werkelijke verandering alleen van onderaf komen en een leger van vernieuwers is al jaren actief aan het experimenteren met nieuwe ideeën en radicale oplossingen om bij te dragen aan oplossingen in plaats van aan problemen.

zaterdag 5 juli 2014

Communiceren met Je Hogere Zelf 1 Juli 2014 / Dr. Suzanne Lie

Communiceren met Je Hogere Zelf
1 Juli 2014 / Dr. Suzanne Lie

Hallo Iedereen,

Zovelen van jullie hebben gevraagd over hoe te communiceren met je Hogere Zelf, dat ik (Sue) besloot om deze YouTube te maken. (Deze is geheel Engelstalig!) Er is zoveel informatie in deze meditatie/video dat ik een losse transcriptie aanbied, die ik hier in vier secties presenteer. Aan het einde van ieder deel zal ik over die sectie uitweiden. Deel 1 -  YouTube

Wij vragen aan jullie allemaal om jullie voeten op de vloer te plaatsen om jezelf eraan te herinneren dat je geaard bent. Het is belangrijk dat je jouw ruggenwervel recht houdt omdat als jij je verbind met de multidimensionale energie, zij jouw Kundalini kunnen activeren.

De Kundalini heeft een rechtstreeks pad binnenin jouw ruggenwervel, maar als jouw ruggenwervel gebogen is, raakt de Kundalini een stopplaats. Iedere plaats waar de Kundalini stopt, mag je de sensatie van extreme koude of warmte voelen.

Wij weten dat velen van jullie ervaringen hebben van golven van energie die op en neer jullie ruggenwervel stromen. Deze sensatie kan behoorlijk fantastisch aanvoelen. Als de Kundalini onbelemmerd op en neer jouw ruggenwervel kan stromen, kan het zeer gelukzalig en wonderbaarlijk zijn.

Echter, de Kundalini gaat niet verder met diens stroming als jouw rug niet recht is, je niet geaard bent, of dat er beangstigende gedachten in jouw geest komen. Dat Licht van de Kundalini gaat omlaag in/naar ons onderbewuste en trekt oude gedachten van vrees en duisternis naar boven waarvan je dacht dat je die lang geleden al losgelaten had.

Als deze duisternis binnenkomt wanneer we een prachtige meditatie hebben, herinner je dan alsjeblieft dat het het schoonmaak gedeelte van jouw proces is. Laat het gewoon los. Zegen deze gevoelens of herinneringen en zeg, 'Ik houd onvoorwaardelijke van jullie." En terwijl je deze zegeningen zegt … LAAT LOS.

Meer Informatie:
De Kundalini wordt vaak gekend als de "Slapende Slang". De "Slang" is onze latente bron van immense innerlijke kracht. Met het oog op het feit om de Kundalini te laten ontwaken en diens reis langs de ruggenwervel omhoog te beginnen, moeten wij de meerderheid van oude vrees en duisternis uit onze eerste zes chakra's opruimen.  Deze reis van het opruimen en balanceren van onze chakra's is gedocumenteerd in de Reis Sectie van  www.multidimensions.com 

Wanneer onze eerste zes chakra's redelijk zijn opgeruimd en gebalanceerd, stuurt onze pijnappelklier, die de Meester Klier voor onze volledige endocriene systeem is, een boodschap omlaag naar de eerste chakra dat het veilig voor de Kundalini is om aan diens reis via onze ruggenwervel naar boven te beginnen. Dan, ontwaakt de Godin Kundalini Shakti (onze vrouwelijke energieën van de vorm) en begint haar geleidelijke stijging naar haar hereniging met Heer Shiva (onze vormeloze Spirit ZELF).

Als het innerlijke vuur van onze Kundalini geleidelijk op en neer onze wervelkolom en door onze chakra's heengaat, transmuteert het geleidelijk onze duisternis in/naar Licht. Wanneer de eerste zes chakra's voldoende schoon en gebalanceerd zijn, komtHeer Shiva, onze Hogere Spirit ZELF, onze kroon chakra binnen in afwachting van zijn "bruid", Vrouwe Shiva, in de derde ventrikel van ons brein, onze Innerlijke Tempel.

Wanneer Vrouwe Shakti, en Heer Shiva elkaar in onze Innerlijke Tempel ontmoeten, ontmoeten onze Spirit/Shiva, en Materie/Shakti, elkaar in het Goddelijke Huwelijk van 'Spirit IN/NAAR Materie." Ons lichaam is dan voorbereid om het proces te beginnen van het creëren van ons kind, "Lichtlichaam."

Wanneer onze baby Lichtlichaam al onze gedachten, emoties en de fysieke gestalte omvat, neemt ons bewuste besef gewaar en vermengt met onze ware, Multidimensionale ZELF.

Deel 2 – YouTube

Focus je nu op de energieën van Licht die op en neer jouw ruggenwervel gaan. Als wat voor negatieve gedachten of gevoelens dan ook geopenbaard worden - gefeliciteerd! Houd onvoorwaardelijk van deze gedachten of gevoelens en LAAT hen LOS terwijl je vrijelijk van hen houdt.

Stuur deze componenten van je ego, die niet gereed zijn voor Ascentie, weg naar onze geliefde zuster Venus. Venus heeft zich vrijwillig aangeboden om de mensheid te assisteren met hun componenten van zelf die het moeilijk hebben met het loslaten van wat het ook is dat tussenbeide komt met onze missie om Gaia met Haar Planetaire Ascentie te helpen.

Sta NU de hogere frequenties van jouw Multidimensionale ZELF toe, Heer Shiva, om jouw Kroon Chakra binnen te komen, jouw pijnappelklier, en om jouw Derde Oog te activeren.

Voel hoe deze hogere frequenties door jouw Keel Chakra omlaag gaan om jouw bekwaamheid te activeren om met de hogere frequenties van werkelijkheid te communiceren.

Sta deze hogere frequenties van jouw Multidimensionale ZELF toe terwijl zij zich in de drievoudige vlam van wijsheid, kracht en liefde binnenin jouw Hoger Hart vestigen.
Stuur deze wijsheid, kracht en liefde helemaal omlaag door jouw ruggenwervel, door jouw benen omlaag en in/naar de Kern van Gaia. Terwijl jij jezelf in Gaia aard, deel je ook de wijsheid, kracht en liefde van jouw drievoudige vlam.

Nu kan je jouw, Inter-planetaire, Inter-galactische, Inter-dimensionale communicatie systemen aanzetten.

Inter-planetaire communicatie staat ons toe met de expressies van onze Multidimensionale ZELF op andere planeten in ons Zonne Systeem te communiceren.

Inter-galactische communicatie staat ons toe met expressies te communiceren van het Multidimensionele ZELF die resoneren met en door onze gehele Galaxy heen reizen.

Inter-dimensionale communicatie staat ons toe te communiceren met hogere frequentie expressies van onze Multidimensionale ZELF die resoneren met de vijfde dimensie en daaraan voorbij.

Deze multidimensionale communicatie omvat ook de elementalen van aarde, lucht, vuur, water en ether die zich bij elkaar aansluiten in de cellen van onze persoonlijke en planetaire ZELF.

Deel 3 - YouTube 

Klik jouw multidimensionale communicatie systeem in jouw geest/gedachten "online" met de kracht van jouw intentie. Focus je op jouw Inter-galactische communicatie systeem - en klik met jouw intentie deze communicatie aan.

Focus je op jouw Inter-dimensionale communicatie systeem, hetgeen de gehele weg terug naar de Bron omvat. Met de kracht van jouw intentie, klik je jouw Inter-dimensionale communicatie systeem aan.

Focus je nu op jouw Inter-planetaire communicatie systeem. Met de kracht van jouw intentie, klik je jouw Inter-planetaire communicatie systeem aan.

Plaats jezelf in de ontvang modus. Jouw ademhaling is jouw leven. De beste manier om jouw bewustzijn te kalibreren om deze uitgebreide communicaties te ontvangen is met jouw ademhaling.

Meer Informatie:
Focus je op jouw uitgebreide communicatie systemen als je…

Inademt door je neus
Die adem vasthoudt
Uitademt door je mond/Keel Chakra

***
Focus je op jouw Kroon Chakra en…
Adem in door je Kroon Chakra
Houd die adem vast
Adem uit door je Keel Chakra

***
Focus je op jouw Derde Oog en…
Adem in door het Derde Oog
Houd die adem vast
Adem uit door je Keel Chakra.

Als je deze ademhaling beoefent, zal de communicatie met jouw Hogere Expressies van ZELF in toenemende mate "normaal" worden.

Engelstalige links voor de Keel Chakra en het herijken van de Keel Chakra:

Deel 4 -  YouTube

Je bent nu gereed om de trap naar jouw Pijnappelklier te beklimmen.  
Zie de deuropening. Dit portaal/deze deuropening opent voor jou binnenwaarts om de informatie te ontvangen die jouw Multidimensionale ZELF in jouw Multidimensionale Geest heeft opgeslagen. Jouw multidimensionale geest resoneert oneindig met de vijfde dimensie en daaraan voorbij.

Net zoals je een verzoek zou typen in een zoekmachine op je computer om informatie te verkrijgen, stuur een mentaal verzoek in/naar jouw multidimensionale geest betreffende wat voor informatie dan ook dat je graag zou willen ontvangen…
Herinner je om jezelf te omringen met multidimensionaal Licht en onvoorwaardelijke Liefde zodat jij je ZELF kunt VERTROUWEN en de informatie vertrouwt die je ontvangt. Iedereen kan met zijn of haar Hogere ZELF communiceren. Het is slechts dat velen van jullie het hebben vergeten. NU kunnen jullie het je herinneren!

ONTSPAN je in de transmissies die je ontvangt en GELOOF dat zij ECHT zijn. Verzeker je ervan de informatie die je ontvangt op de één of andere manier te documenteren, aangezien je het je niet herinnert wanneer je naar jouw 3D bewustzijn terugkeert.

Wij zijn in afwachting van jullie oproep.
De Arcturianen en alle frequenties van jouw uitgebreide ZELF.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/