CITAAT:
ER KOMT EEN DAG DAT DE GROTE OCEAAN IS UITGEDROOGD, VERGAAT EN NIET MEER BESTAAT, MAAR IK VERZEKER U DAT DE WEZENS DIE RONDDOLEN EN ZWERVEN, BEVANGEN IN ONWETENDHEID EN GEPLAAGD DOOR DE DORST OM TE LEVEN, GEEN EINDE ZULLEN VINDEN.

BOEDHA

zondag 29 juni 2014

Meditatie Focus via Jean Hudon Week 26: 29 juni t/m 5 juli 2014

De verankering van de Liefde van God
Week 26: 29 juni t/m 5 juli 2014

Sinds onheuglijke tijden heeft de mensheid geprobeerd de Bron van zijn bestaan te ontdekken, te begrijpen en zich ermee te verbinden. Een mysterie dat tot de dag van vandaag verborgen blijft in het diepste van het mysterie aangezien Zijn Aanwezigheid alleen kan worden gevoeld door de ontelbare manifestaties te overwegen van Zijn oneindige creativiteit. Als je probeert de aandacht te richten op de bron van het bewuste besef van bewustzijn, word je geconfronteerd met roerende visioenen van ontzagwekkende schoonheid en diepe openbaringen die vaak de richting van iemands leven kunnen veranderen. En toch, misschien wel omdat die diep verborgen almachtige en alom aanwezige Kracht zo moeilijk te beoordelen is, zelfs nog ingewikkelder om je ermee te verbinden, wijden weinigen tegenwoordig hun leven aan het zoeken en vinden hoe een betekenisvolle relatie aan te gaan met die Omniversele Bron van Al Dat Is.


zondag 22 juni 2014

Meditatie Focus via Jean Hudon Week 25: 22 t/m 28 juni 2014

Een Nieuwe Aarde manifesteren door de Kracht van Liefde
Week 25: 22 t/m 28 juni 2014

Iedere keer als we onze trilling opschalen naar een hoger deel van het frequentiespectrum, of dat nu is via diepe meditatie of door een diepe spirituele verbinding met ons Hoger Goddelijk Zelf, zien we een glimp van onze ware vibrerende aard en kunnen we in gezegende vereniging aanschuiven aan het eeuwige banket dat klaarstaat om de zielen opnieuw te verbinden met hun Waarlijke Universele Bron. Zo'n ervaring wordt snel de bepalende factor in de bijstand aan miljoenen belichaamde zielen op Aarde om hun levensprioriteiten opnieuw te beoordelen en hun creatieve energie om te buigen naar gehoorzame, willige Instrumenten van de Wil van de Almachtige God.

Eén van de beloningen voor het uitlijnen van jezelf met de Goddelijke Wil van Al Dat Is, is de toegang tot de dinamische krachtbron van het begin van de hele Creatie: de Oneindige Kracht van Liefde. Als die toegang wordt toegestaan door onze eigen keuze voor het Hogere Pad van Licht kan de ziel, die de ware eeuwige Essentie van ons Bestaan en de ware fontein van ons gevoeld bewustzijn, zweven op gouden vleugels en zijn bereik in één keer uitbreiden naar de hele cosmos.

zaterdag 21 juni 2014

Wereldwijde Zonnewende Meditatie - 21 juni 2014 Jean Hudon

Wereldwijde Zonnewende Meditatie - 21 juni 2014
Jean HudonGeliefde zielen,
Opnieuw worden we uitgenodigd om als Een deel te nemen aan een wereldwijde Vereniging van zielen, op zaterdag 21 juni om 10:51 uur Univerele Tijd (klik HIER om je plaatselijke tijd te vinden - 12:51 in Amsterdam), het precieze moment van de zomerzonnewende op het noordelijk halfrond en de winterzonnewende op het zuidelijk halfrond.

Laten wij ons verenigen, na een voorbereidende meditatie van 30 minuten, in een staat van perfect Eenheidsbewustzijn, ons focussen op de Vreugde van het samen delen van dit moment van pure Gelukzaligheid, ons bewust zijn dat door ons ontwaakte gevoel van Goddelijke Eenheid deze hele Creatie Zichzelf ervaart, genietend van Zijn prachtige levendigheid, en laat ons de Almachtige Aanwezigheid voelen van de Schepper Bron die vloeit door Al Dat Is. Laten we ons ook scherp bewust blijven, gedurende deze gezegende momenten van tintelende genade en extase, dat de voor eeuwig voortdurende vergeestelijking van de lagere delen van dit universum slechts kan voortschreiden door onze gezamenlijke viering en liefdevolle erkenning van onze heilige rol als levende zielen, belichaamd in dit fysieke vlak omwille van het in steeds grotere resonantie brengen met de trilling van Liefde in het hart van Alles.

zondag 15 juni 2014

Meditatie Focus via Jean Hudon Week 24: 15 t/m 21 juni 2014

Het benutten van de Kracht van Geloof
Week 24: 15 t/m 21 juni 2014

Iedere keer als je inademt, voed je het besef dat iets in jou wil blijven leven, het is duidelijk dat als je zelfs maar een paar minute zou stoppen met ademhalen, je lijf zou sterven. Dit besef is zo diep geworteld in je psyche, dat je er nooit stil staat bij de diepere bedoeling van deze voortdurende keuze – doorgaans onbewust en instinctief – die de onbedwingbare wil om te leven versterkt die in het hele universum in alle levensvormen gedijt.

Er wordt gezegd dat het universum een gedachte in de geest van God is. Wat dat uiteindelijk duidelijk maakt is het besef dat wat we zien en wat we zijn een doorlopend geloof is dat Al Wat Bestaat een wil heeft en in leven wordt gehouden – in al zijn ingewikkelde complexiteit en oneindige verscheidenheid – door de Collectieve Geest aan wie we allen een meecreërend element toevoegen, door onze bewuste oplettendheid en zielgedreven wil. Dat is de Kracht van Geloof, dezelfde kracht waardoor ons feitelijke bestaan mogelijk is gemaakt.

zondag 8 juni 2014

Meditatie Focus via Jean Hudon Week 23 - 8 t/m 14 juni 2014

Het Helen van de Kloof van Scheiding
Week 23 - 8 t/m 14 juni 2014

Zo goed als Liefde, als spirituele energie, uitgenodigd moet worden om door ons haar schoonheid te laten stralen, moet je ook het bewuste besluit nemen om de deur open te zetten naar het uiterste dat lijfelijke zielen kunnen bereiken. De oneindige mogelijkheden van onze gedachten begiftigd met dezelfde creatieve krachten als de Bron van Al kunnen alleen volledig worden benut als ons kleine willetje er voor kiest zich af te stemmen met de Hoogste Wil van Al Dat Is, op dezelfde manier als lichtdeeltjes zich uitlijnen in dezelfde richting om samen het krachtig gefocuste effect van een laserstraal te bereiken.

zondag 1 juni 2014

Meditatie Focus via Jean Hudon Week 22: 1 t/m 7 juni 2014

Leren en toepassen van de principes van Liefde
Week  22: 1 t/m 7 juni 2014

Er is een kracht bezig zich volledig te manifesteren op dit moment, een kracht die alles te boven gaat dat de mensheid ooit heeft ervaren. Deze kracht is de Sleutel tot onze toekomst en door het ontdekken en gebruiken van deze innerlijke Kracht, die zich in het innerste hart van onze ziel slapend heeft gehouden sinds ontelbare millenia, beëindigen we alle eindeloze tragedies die een oneindig spoor van lijden en gekte in de verre en recente geschiedenis van de mensheid hebben achtergelaten.

Liefde is een universeel verkrijgbare, vrijvloeiende vorm van kosmische energie die alleen naar ons toe kan komen als het wordt uitgenodigd. Zoals we leren, om het vervolgens vrijelijk door ons heen te laten vloeien, moet ieder mogelijk restje verzet worden geslecht door een bewuste actie van onze wil. Op het moment dat er niets meer de stroom belemmerd, is het enige dat we nog moeten doen om deze oneindige kracht te ontsluiten het te laten stralen vanuit de kern van ons Zijn, vanuit die heilige innerste kamer in onze ziel waar de Vonk van God woont.