CITAAT:
ER KOMT EEN DAG DAT DE GROTE OCEAAN IS UITGEDROOGD, VERGAAT EN NIET MEER BESTAAT, MAAR IK VERZEKER U DAT DE WEZENS DIE RONDDOLEN EN ZWERVEN, BEVANGEN IN ONWETENDHEID EN GEPLAAGD DOOR DE DORST OM TE LEVEN, GEEN EINDE ZULLEN VINDEN.

BOEDHA

dinsdag 27 mei 2014

Een Hathor Planetaire Boodschap Via Tom Kenyon: WERELDMEDITAIE op 31 mei 2014

Een Hathor Planetaire Boodschap
Via Tom Kenyon
De Boom van Leven,   the Tree of Life 
WERELD Meditatie op 31 mei 2014.
26 maart 2014 - herplaatst 27 mei 2014
vertaling winnyd@stralendetoekomst.nl

Vanuit ons perspectief zijn jullie de Boom van Leven en het Levend Mysterie. Dit komt omdat jullie subtiele energielichaam duizenden zeer kleine energiekanalen bevat die spiritueel licht krijgen uit andere dimensies van jullie kosmos. 


Dit zijn allemaal takken van een boom, en dat is waar wij op wijzen voor jullie en de meditatie als de Boom van Leven.

Jullie yogi’s en yoginis hebben die subtiele kanalen geïdentificeerd als nadis. En in deze meditatie zullen jullie je gehele systeem van nadis activeren met de bedoeling om spiritueel licht in te stromen om de weg te vergemakkelijken voor jullie om hogere trillingsstaten van bestaan binnen te gaan.

zondag 25 mei 2014

Meditatie Focus via Jean Hudon Week 21 – 25 t/m 31 mei 2014

Kosmisch Bewustzijn Zaaien op Aarde
Week 21 – 25 t/m 31 mei 2014

Als we tijdens onze reguliere meditaties ons hart openen, komt er een moment dat er diep binnen in ons iets gestimuleerd wordt en we ons meer bewust worden van een observerende maar stille aanwezigheid. Sommigen noemen dit de Stille Kijker, anderen de Eeuwige Aanwezigheid in ons, maar hoe we dit innerlijk Weten ook noemen, één ding blijft … voor het grootste deel van de tijd zijn de meeste mensen in zalige onwetendheid van Zijn Bestaan. De opmerking dat we allen geschapen zijn naar het beeld van God is een ander vaak gebruikt gezegde dat duidelijk onze goddelijke aard onthuld.

Er zijn stapels boeken geschreven over het gevoel van afgescheiden zijn dat voortkomt uit de illusie, de voorbijgaande ervaring van een geïndividualiseerd bewustzijn dat letterlijk na verloop van tijd een eigen leven aanneemt, als het zijn beschermende schelp ontwikkelt en zijn gevoel van identiteit ontwikkelt in een wereld waar 'overleven van de sterksten' het motto is. In veel culturen wordt dit 'ego' genoemd, deze tijdelijke zelfidentificatie met wat voor ons eigenlijke zelf voorbijgaat, wordt het centrum waar om heen alles zich ontwikkelt en de boei waaraan iedere ziel in een lichaam, verloren in de trance-achtige ervaring van het leven op Aarde, zijn bestaansrecht daar aan vast klampt en daar mee bezig zijnde volledig vergeet waar hij vandaan kwam en wat hij werkelijk is.

Meditatie om de Obelisken in Rome en de Ley lijnen vrij te maken geplaatst 25 mei 2014 / Petra Samoiski-Tierney

Meditatie om de Obelisken in Rome en de Ley lijnen vrij te maken
geplaatst 25 mei 2014
vertaling winny

Ga ontspannen zitten zoals je dat doet voor een meditatie. Haal diep adem in en ontspan al je spieren, laat alles los dat in je denken zit en wees in vrede.

Visualiseer voor je staand een pilaar van Licht – haal drie maal diep adem – in en blaas uit… je focus is gericht op die pilaar – ga dan in die pilaar van Licht – voel … hoe het Licht om je heen komt - … voel de bescherming  en vrede van dit zuivere Licht – adem langzaam in en uit en… voel bij elke ademhaling… hoe het Licht in je en uit je vloeit – in en uit… en met je volgende ademhaling spreek je hardop uit of doe het in gedachten:

Ik Ben… Liefde
Ik Ben … Licht
Ik Ben  …de schepper van mijn gedachten.     ………………..

maandag 19 mei 2014

Meditatie focus via Jean Hudon Week 20 – 18 t/m 24 mei 2014

Wakker worden om tot Onze Heilige Missie te komen
Week 20 – 18 t/m 24 mei 2014


Heel lang geleden is er iets bijzonders gebeurd. Vanuit het niets ontstond een heel universum en dat evolueerde stap voor stap tot wat we heden ten dage ervaren. Maar dat was slechts het uiterlijk vertoon van iets nog veel bijzonderders. Onzichtbaar voor het vleselijk oog zijn spirituele wezens, ontsproten aan de Originele Bron, geleidelijk afgedaald in dit nieuwe rijk om dualiteit en de ontelbare mogelijkheden te ervaren die dit rijk biedt. Onderverdeeld in even zoveel Vonken van de Omniversele Vlam, hebben ontelbare zielen zich in iedere hoek van dit grote multidimensionale universum gevestigd. Het ontvouwende script van wat een ingewikkeld geweefd plot werd, vormt het zich steeds aantrekkende verhaal waarin we allen deelnemen als mede makers en mede manifesteerders.


donderdag 15 mei 2014

Heer Boeddha De Waarheid Waarnemen 14 Mei 2014 / Natalie Glasson

Heer Boeddha
De Waarheid Waarnemen
14 Mei 2014 / Natalie Glasson

Het is met de zegeningen van waarheid dat ik naar voren kom om met jullie te delen in deze tijd van grote feestviering en belangrijkheid. Weet alsjeblieft dat ik nu in deze tijd bij jullie ben en aldus veel wijsheid, bewustzijn en Liefde door mijn essentie heen uitstuur in/naar de Aarde en jullie wezen. Laat ons met elkaar verenigen en elkaar in de trilling van eenheid en geluk omhelzen terwijl wij de Schepper van ganser harte realiseren.
In deze tijd breng ik drie nieuwe trillingen van Licht voort via mijn wezen om wederom de Ascentie van de ontwakende mensheid te helpen. De eerste trilling van Licht en bewustzijn is gefocust op het verbeteren van jullie gevoeligheid en besef, de energie is van een goud-violet Licht met het doel van het ontbinden van de vele illusies welke jullie innerlijke zicht, innerlijke begeleiding, gevoeligheid alsook het spirituele besef en de waardering blokkeren of belemmeren. Het goud-violette Licht dat vanuit de Schepper door mijn essentie heen in/naar jullie wezen stroomt, is diep reinigend en zuiverend, en moedigt jullie gevoeligheid en gewaarwording voor jullie spirituele goddelijke wezen aan om te ontwaken. 

dinsdag 13 mei 2014

Meester Morya: Meditatie ter gelegenheid van de volle maan van 13 juni 2014 / Geert Crevits,

Meditatie ter gelegenheid van de volle maan van  13 juni 2014

Meester Morya,

Het hart van mensen dat bewust wordt van een verruiming in zichzelf laat toe dat er een liefde komt die schatten aanbrengt uit de hemel. Je moet weten dat er een inhoud komt in jullie leven wanneer je je richt naar het alledaagse leven op een zuivere, authentieke manier.

Probeer jezelf te zijn in alles, probeer ook dapper te zijn als het moeilijk is, en probeer vooral een verstandige houding aan te nemen ten opzichte van de moeilijkheden. Ga je niet nodeloos inspannen maar weet dat er een aantal facetten zijn in het leven die meegaan wanneer je liefdevol bent en liefdevol blijft ondanks de omstandigheden, en ondanks de moeilijkheden.

zaterdag 10 mei 2014

Meditatie Focus via Jean Hudon Week 19 – 11 t/m 17 mei 2014

Wees trots en zelfverzekerd
Week  19 – 11 t/m 17 mei 2014

Op dit moment in de tijd ervaren we een van de meest wonderlijke ervaringen die ooit geschonken zijn aan levende wezens. We staan op het punt Contact te maken … maar dit is niet het Eerste contact, verre van. Het zal zijn of we onze heilige band hernieuwen met onze onsterfelijke vrienden die we altijd al gekend hebben. Het zal het opnieuw in onze zieleherinnering verwelkomen van de herinnering aan al die momenten van pure, oprechte blijdschap zijn, die we eerder ervaren hebben met deze gezegende zielen. Het zal voelen als thuis zijn.

zondag 4 mei 2014

Meditatie Focus via Jean Hudon Week 18 - 4 t/m 10 mei 2014

Opschakelen naar het Licht
Week 18  - 4 t/m 10 mei 2014

Nu we spiritueel gezien onze weg vinden in geheel nieuwe gebieden van innerlijke herinnering aan wat we hier kwamen leren en bereiken, boren we in een uitgestrektheid van kennis en waarnemingsvermogen dat letterlijk oneindig is. We sluiten aan bij de Bron van deze Universele Droom en we co-creeeren en co-manifesteren. We stellen ons hele kleine beetje eigenwaarde een paar streepjes bij tot we gemakkelijk passen in het grotere gevoel van Wie Wij Zijn, en zelfs als deze innerlijke match van vibraties en bewustwording maar een fractie van een seconde duurt, dan is het genoeg om oneindige vergezichten van mogelijkheden te openen, het fantastische van Het Al te realiseren en vaak tranen van vreugde op onze lachende gezichten te laten verschijnen als ongelofelijk krachtige stromen van Liefde door ons hele Wezen barsten in een uitstralende vorm die reikt tot de grenzen van deze planeet en ver, ver daar voorbij.