CITAAT:
ER KOMT EEN DAG DAT DE GROTE OCEAAN IS UITGEDROOGD, VERGAAT EN NIET MEER BESTAAT, MAAR IK VERZEKER U DAT DE WEZENS DIE RONDDOLEN EN ZWERVEN, BEVANGEN IN ONWETENDHEID EN GEPLAAGD DOOR DE DORST OM TE LEVEN, GEEN EINDE ZULLEN VINDEN.

BOEDHA

vrijdag 28 februari 2014

Ashtar: URGENT! Lichtwerkers, Verlicht JULLIE Rasters voor ASCENSIE! Lichtwerker Raster Versterking Meditatie 25 februari 2014

Ashtar: URGENT! 

Lichtwerkers, Verlicht JULLIE Rasters voor ASCENSIE! Lichtwerker Raster Versterking Meditatie –Verhoog je Intenties en Verhef je in Dankbaarheid om NU te VERHOGEN.

Ingediend door JTariah op 25 februari 2014
Vertaald uit het Engels door Henk Steur


Lichtwerkers Raster Versterking 

Lord Ashtar

Vandaag te beginnen –voor de komende VEERTIEN dagen, minstens 15 minuten per dag (of meer!)

Gechanneld door Janisel van Sananda's Eagles -- janisel((at))sanandaseagles.com

Gegroet! IK ben het, Ashtar, weer bij jullie terug. Jullie volgende meditatie zal een beetje anders verdeeld zijn dan gewoonlijk met de eerste 10 minuten gewijd aan het ene onderwerp en de laatste vijf minuten aan een ander.

zondag 23 februari 2014

Meditatie focus via Jean Hudon Week 8

Stel je nu de Toekomst voor
Week  8 – 23/2 tot 1-3 2014

Stel je een moment voor dat je een aantal jaren vooruit bent in de toekomst en dat de Aarde en al haar inwoners grondig zijn veranderd. Wat onmogelijk leek en volledig utopisch in de ogen van velen is toch uitgekomen. Stel je een nieuw bestaan voor, zonder enige van de gevaren en kwellingen van het verleden, dat nu mogelijk is voor alle zielen die op deze Nieuwe Aarde wonen.

Stel je voor, als je wilt, dat ieder mens nu erkend wordt als een volwaardig lid van de prachtige menselijk familie en dat het niemand ontbreekt aan essentiele materiële elementen die deel uitmaken van een vervuld, gelukkig leven. Voor ieder kind wordt gezorgd en niet één heeft honger of zal in bittere armoede leven. Het niveau van Liefde en Harmonie tussen alle mensen en met de hele Natuur is eenvoudigweg verbazingwekkend… Niemand hoeft enige activiteit te verrichten die schadelijk is voor de vitale gemeenschappelijke goederen waarvan al het Leven afhankelijk is.

De vriendelijkheid en het mededogen dat wordt getoond en wordt ervaren door elke ziel is ontzagwekkend. Niemand tracht een andere te domineren of van iemand gebruik te maken. Iedereen is gepassioneerd anderen aan het helpen, de wonderen van het Leven te ervaren en de best mogelijke uiting van de diepe wijsheid en Licht te zijn die uit hun ziel ontspringt.

woensdag 19 februari 2014

Aartsengel Michael & Aartsengel Lady Faith Krachtpiramide Meditatie 16 februari 2014 / Rita Pulmans

Aartsengel Michael & Aartsengel Lady Faith
Krachtpiramide Meditatie
Geliefde Zielen,
Fasten Your Seatbelts!
16 februari 2014 / Rita Pulmans


 
Geleide helingsmeditatie in je persoonlijke lichtkracht piramide. 
Doorgegeven door Aartsengel Michael en Lady Faith.
Ingesproken door Kees Post
 
Ga zitten of liggen in een gemakkelijke houding al naar gelang de omstandigheden.
Grond je.
Deze gronding mag gebeuren vanuit de Nieuwe Aarde.
Deze gronding is anders dan jullie voorheen gewend waren te doen..
Moeder Aarde heeft als het ware een nieuwe schil, een nieuw lichaam is in wording.
Grond je nu in de "levende vernieuwende baarmoeder" van Moeder Aarde.
Grond je zo in Haar kristallen hart.
Zodoende zijn jullie gegrond in het nieuwe, en niet vanuit het oude gegeven.

zondag 16 februari 2014

Meditatie Focus via Jean Hudon Week 7

Wij zijn de Sleutel tot de Toekomst
Week 7  ( 16 – 22 februari 2014)

Terwijl we de drempel naderen waar ons hele terrein van bestaan een sprong zal maken in de vierde dimensionale werkelijkheid, vindt er een zeer uniek alchemistisch proces plaats over de hele wereld in de fysieke/spirituele/etherische matrix van allen die zich op het snijvlak van de evolutonaire vooruitgang van het Leven bevinden.

Wij -iedereen die erkent onderdeel te zijn van het wereldwijde ontwakingsproces van de mensheid- treden op als het triggermechanisme binnen het totale bewustzijn van onze soort en als deel van het gehele Gaia-wezen bestaande uit alles dat leeft op Aarde en als de baanbrekende Ontwakers, het spirituele 'bewustzijn zuurdesem' in het 'brood' van het opkomende menselijke Eenheid Bewustzijn, we hebben een unieke, zeer vitale en onvervangbare rol te spelen om dit komende springpunt in onze collectieve evolutionaire pad succesvol te laten gebeuren- succes gedefinieerd als het grootst mogelijke deel van de mensheid in staat te stellen om bewust te kiezen om deel te nemen aan de komende soorten en wereldwijde overgang naar een hogere bestaansfrequentie.

zondag 9 februari 2014

Meditatie focus via Jean Hudon Week 6

Eén zijn met Gaia
Week  6

Laten we even stilstaan om na te denken over de tot dusver geboekte vooruitgang en erkenning te geven aan alles dat er geleerd is. als we stapsgewijs binnentreden in een diepe staat van meditatie, meedoen aan gedachten en gevoelens in de hemelse harmonien die gevormd worden door het koor van liefdevolle, samen verenigde zielen, zowel op Aarde als buiten dit bestaansrijk, laten wij ons openstellen voor de prachtige schoonheid van de grote, heilige bijeenkomst die we samen vormen.

Laat ons voelen hoe uit de stromen van liefdevolle vriendelijkheid afkomstig van alle deelnemende zielen, zich verheugend in dit NU moment om de schittering van het Licht te gieten via onze harten en stralend om deze levende sfeer om een cocon te vormen van verblindende schittering.


Laat ons voelen Wie we gemeenschappelijk zijn als we Een worden met al het Leven op Aarde, Een met Gaia, dit perfecte Wezen van Liefde, deze wereldwijde essentie waarin wij allen deelnemen als cellen in een groter lichaam van Leven.

Als onze gedachten afdrijven naar het centrum van dit reusachtige wezen, laten we onze oneindige dankbaarheid uiten voor alles dat zij ons bewust geeft, voor de lucht die we inademen, voor het water dat we drinken, voor het voedsel dat ons behoedt en voor de genade van het Leven waarvan we elk doordrongen zijn en waardoor ons bestaan mogelijk wordt gemaakt. Laat ons de rivieren van Liefde voelen die vanuit ons binnen in Haar stromen en ons verbinden als Een.zaterdag 8 februari 2014

Tsunami van Liefde - deel 2 Linda Dillon, 3 februari 2014

Tsunami van Liefde    2
Linda Dillon, Council of Love,
 Feb. 3, 2014. By email
http://counciloflove.comWij zijn jullie kring van zuster en broeder Lichtwerkers, die de Nieuwe Jij genoemd wordt, drie van zulke groepen die met Linda Dillon werden geformeerd en met de Raad van Liefde. We komen bijeen voor deze boodshap om jullie te vertellen over een nieuwe Goddelijk Geschenk voor Ascentie die eind januari aan ieder van ons werd gegeven.

En wij vragen jullie hulp voor ons werk van een nieuw/her patroon voor onszelf (van ons allen) te maken om onszelf in de Nieuwe Jij mensen te scheppen, en om Nova Aarde te scheppen. Dit is waar wij naar verlangd hebben en we vragen jullie om met ons mee te werken om die naar voren te halen. Dit is een planetair initiatief dat uit de Goddelijke Rijken stamt.

Tsunami van Liefde - deel 1,Linda Dillon 3 februari 2014

Linda Dillon: Tsunami van Liefde 1, 
Introducties
3 februari 2014 

Linda drukt de hoop uit dat deze boodschappen snel overal rondgaan. Ze vraagt dat die worden gedeeld op blogs zoals ze geschreven zijn, inclusief copyright en website informatie.
Linda Dillon, Raad van Liefde 3 febr. 2014 = Council of Love (COL)

De Tsunami van Liefde is begonnen, zachtjes maar doordringend. Spoedig zal het druppelen beginnen de omhullende golf te worden van heelheid die ons allemaal zal penetreren en liefkozen. De geschenken van de Goddelijke Moeder van helderheid en zuiverheid gaat door te groeien en zich te verankeren in ieder van ons hart terwijl we ons prepareren op de betekenisvolle verschuiving.http://goldenageofgaia.com/the-tsunami-of-love/tsunami-of-love-introduction/Aartsengel Michael Het Heilige Oerwater (Inclusief Meditatie) 5 Februari 2014


Aartsengel Michael
Het Heilige Oerwater
(Inclusief Meditatie: Ontvangen door Rita Pulmans en Ingesproken door Kees Post)
5 Februari 2014 / Rita Pulmans

Rita:
Geliefde Aartsengel Michael,
Zojuist heb ik gelezen dat water een "herinnering" heeft, en ik geloof ook dat dit zo is.  Zie link: Masura Emoto Geneeskracht van Water
Waarom vertel ik je dit? Daar ik tijdens een meditatie "zag", beleefde, hoe de kracht van het water, namelijk het "oerwater", (het water zoals het was bij het ontstaan van de aarde), de zeeën en al het water op aarde kan helpen reinigen via meditatie.
Wat is oerwater? Ter verduidelijking voor de lezer: Zie link: De Godin is Terug van Weggeweest

zaterdag 1 februari 2014

Meditatie focus via Jean Hudon Week 5

Afstemming op Eenheid met Al Dat Is
Week 5

Het ascensie proces wordt exponentieel versneld nu we het sleutel-Drempelpunt in de nabije toekomst naderen wanneer we overspringen, met de hele collectiviteit van het Leven dat deze levende planeet vormt, naar een hogere dimensie van bestaan, om nooit terug te keren en weg van het leidende baken van Liefde dat ons als een magneet trekt allen naar het Keer punt, de Alfa en de Omega, de Fusie naar Een-heid.

In de aanloop naar deze dimensionale verschuiving kunnen we al de ingewikkelde stromen van levend Licht voelen die ons allen verbindt met elkaar en de hele Levenssfeer en haar talloze levensvormen uitgedrukt en gereflecteerd in hun buitengewone diversiteit van maten, kleuren en vormen, de fenomenale creatieve virtuositeit van de Goddelijk Bron van dit alles.

Aartsengel Rafael's Genezings Meditatie 31 januari 2014

Aartsengel Rafael's Genezings MeditatieMaak je intentie tot heling.
Zet je in een gemakkelijke houding...
Sluit je ogen....
Ga in de stilte van je zijn.....
Maak het stil in en rondom je.....
Voel nu geliefde kinderen van de zon, eerst en vooral je Licht, je eigen Licht......
Voel en zie hoe dit Licht de aanwezigheid van God bevat.......