CITAAT:
ER KOMT EEN DAG DAT DE GROTE OCEAAN IS UITGEDROOGD, VERGAAT EN NIET MEER BESTAAT, MAAR IK VERZEKER U DAT DE WEZENS DIE RONDDOLEN EN ZWERVEN, BEVANGEN IN ONWETENDHEID EN GEPLAAGD DOOR DE DORST OM TE LEVEN, GEEN EINDE ZULLEN VINDEN.

BOEDHA

dinsdag 5 maart 2013

Schumann resonantie

Schumann resonantieDe Schumannresonantie of Schumannfrequentie is de trilling van de kern van de aarde. Deze wordt gemeten in Herz (Hz), het aantal trillingen per seconde.

Wetenschappers hebben een formule om deze frequentie uit te rekenen, maar het rare is dat deze dan stabiel blijft, terwijl de werkelijke Schumannfrequentie niet stabiel blijft, maar met de jaren stijgt.

Om deze reden geloven veel wetenschappers nog steeds niet dat de frequentie werkelijk stijgt, maar we kunnen ervaren dat het zo is door ons erop af te stemmen.

Eeuwenlang zat de Schumannfrequentie op gemiddeld 7,8 Hz, maar de laatste 10 tot 20 jaar wordt er tussen de 12 en 13 Hz gemeten. De frequentie is niet altijd precies gelijk: er zitten kleine schommelingen in, vandaar dat ze niet in een precies getal te vangen is.

Omdat de Schumannresonantie verandert en stijgt en omdat ook het algehele energieniveau op onze planeet stijgt, is het belangrijk om goed contact te houden met deharteklop van Moeder Aarde, want dat is wat deze frequentie in feite is.